ارزیابی جامع نوجوانان

ارزیابی جامع نوجوانان

والدین عزیز اگر فرزند نوجوان شما در مقطع متوسطه:

 1. نمیتواند برای فعالیت های روزانه اش برنامه ریزی کند…
 2. برای انجام امور متفاوت، تمرکز لازم را ندارد…
 3. به روش های عجیبی درس می خواند که اغلب هم بازدهی برای او ندارد…
 4. حواسش به طور مداوم پرت می شود…
 5. مدام از شاخه ای به شاخه دیگر می پرد و نمی داند که چه میخواهد …
 6. در حین انجام فعالیت خاص با شنیدن کوچکترین صدایی واکنش نشان می دهد…
 7. علی رغم اینکه تلاشگر است اما به نتیجه مطلوب نمیرسد…
 8. از خودش ناراضی است و اذعان می کند و به همین علت هم خسته و بی انگیزه است…

و البته بسیاری از موارد دیگر که شما همواره شاهد آنها هستید ، بدانید که فرزندتان قطعا نیاز به کمک متخصصین دارد. کاردرمانی کوشا در راستای اعتلای آگاهی شما والدین، نسبت به وضعیت عملکردهای اجرایی، رفتاری و انطباقی فرزندتان و کمک به او برای استفاده بهینه از توانمندیهایش، از طرح جامع ارزیابی نوجوانان را به وسیله “پردازشگر هوشمند” ،  استفاده می نماید. بر اساس نتیجه ارزیابی و رتبه فرزند شما، مداخلات درمانی و مشاوره ای جهت حل و فصل مسائل برای او آغاز خواهد شد.

ابعاد ارزیابی جامع نوجوانان در کاردرمانی کوشا:

 1. ارزیابی مهارتهای مربوط به توجه و تمرکز 
 2. ارزیابی مهارتهای پردازش شنیداری و دیداری
 3. ارزیابی مهارتهای حرکتی، هماهنگی ها و تعادل
 4. ارزیابی مهارتهای رفتاری و اجتماعی