موسیقی درمانی در کاردرمانی کوشا
موسیقی درمانی

موسیقی درمانی

موسیقی درمانی با استفاده سازمان یافته و تجویز شده از موسیقی و فعالیت های آن بر تغییر حالات ناسازگاری و رفع اختلالات متمرکز است. در موسیقی درمانی، درمانگر با استفاده از ترکیبی از ابزار موسیقایی نظیر سازهای متفاوت، الگوهای ریتمیک، شعرها و آوازها، حرکات موزون، صداسازی و سایر موارد که بنابر نوع اشکالات می تواند تغییر کند، فرد را در موقعیتهای مختلفی قرار می دهد که مشارکت وی مستلزم استفاده و بهره گیری از توانمندیهایی است که تا کنون مغفول مانده است و با توجه به جذابیت موسیقی برای کودکان، این مشارکت همواره مثبت بوده و سبب می شود طی جلسات موسیقی درمانی رفته رفته اشکالات نمایان و حل و فصل شود.

شرح خلاصه ای از اهداف جلسات منظم موسیقی درمانی در ادامه آمده است:

  • تقویت مهارتهای حسی و حرکتی
  • تقویت مفاهیم مربوط به جهت یابی و تجسم فضایی
  • تقویت مهارتهای رفتاری و اجتماعی
  • کاهش مقاومت و گسترش دامنه همکاری ها 
  • تقویت دامنه توجه و تمرکز تقویت مهارتهای خواندن و درک مطلب
  • تقویت حافظه افزایش سطح یادگیری
  • تقویت اعتماد به نفس 

تقویت مهارتهای کلامی