بازی درمانی انفرادی و گروهی
بازی درمانی

بازی درمانی انفرادی و گروهی

بازی درمانی به عنوان یک تجربه بازی که خود نوعی درمان است، رابطه امنی بین کودک و درمانگر برقرار می كند

در تجربه بازی درمانی، کاردرمانگر که در حیطه بازی درمانی فعالیت میکند، محوطه امنی به کودک می دهد تا خود را امتحان کند، و از طریق بازی خود را ابراز کند و با انجام این کار یاد بگیرد خود را بهتر بشناسد تا اينكه دانش خود را در مورد به کار گیری ظرفیت های خود در راههای مناسب تر بالا ببرد

هدف از بازی درمانی ایجاد یک محیط صمیمانه و راحت است تا کودک بتواند در هنگام درمان از توانایی های خود در حل مشکلات بهره گیرد.

کاردرمانگر کودک را از دنیای درونی به بیرون کشیده و به تعامل مثبت او با محیط پیرامون کمک  می کند و سبب می شود تا کودک خود را با دنیایی که در آن زندگی می کند ارتباط داده و تجربه های محدود خود را وسعت بخشد در نتیجه به فرزند شما کمک می کند تا در تعاملات اجتماعي و مسائل رفتاري، صحيح و موفق عمل كند: 

 • هيجانات و احساسات خود را به درستي بروز دهد.
 • دستور پذير و قانونمند باشد.
 • با گروه همسالان روابط و تعاملات صحيحي داشته باشد.
 • مشكلات اضطرابي را حل مي كند
 • در موقعيت هاي متفاوت رفتار صحيح بروز دهد
 • اعتماد به نفس را در او تقويت ميكند.
 • خشم و پرخاشگري كودك را مهار مي كند.
 •  

در کاردرمانی کوشا مداخلات بازی درمانی به صورت انفرادی و گروهی انجام می شود. کودکانی که از مداخلات کاردرمانی گروهی استفاده می کنند ممکن است یک یا چندین مورد از اشکالات زیر را داشته باشند:

 • اشکالات رفتاری تکرار شونده
 • عدم توانایی در کنترل و بروز موثر (به موقع و صحیح) هیجانات و احساسات
 • ناتوانی در دوست یابی
 • عدم توانایی در برقراری صحیح تعاملات اجتماعی در محیط های متفاوت 
 • وجود خشم و رفتارهای پرخاشگرانه 
 • عدم تحمل شکست
 • ناتوانی در داشتن رقابتی موثر و لذت بخش
 • اعتماد به نفس کم و

در گروه اشکالات کودک نمایان می شود و سپس درمانگر با تکنیک های ویژه ؛ رفته رفته اشکالات را طی جلسات گروهی و با مشارکت کامل کودک، حل و فصل می نماید.