رشد شناختی کودک سه ساله چگونه باید باشد و چطور به او کمک کنیم؟

مهارتهای شناختی کودک 3 ساله می بایست اینگونه باشد .

 

 •  فعالیت هایی که انجام می دهد:
 • اشیا را از روی رنگ آنها جور می کند.
 • اشیا را هل می دهد یا میکشد.
 • مفهومی از یک را به نمایش می گذارد.
 • جمله می گوید.
 • سن خود را با انگشتش نشان می دهد. 
 • از بین سه تصویر آن را که شبیه بقیه نیست، می شناسد.
 • مفهوم یکی دیگر را می داند و نشان می دهد.
 • شی را با تصویرش جور می کند.
 • خیس و خشک را تشخیص می دهد.
 • اشیا را بر اساس اندازه جور می کند.
 • خیال پردازی می کند.

 

به رشد مهارتهایش کمک کنید:

 • صدای حیوانات را برایش بگوییدو با او تکرار کنید.
 • رنگ های مختلف را با استفاده از کامواهای رنگی به او یاد دهید.
 • اسباب بازی اش را در زیر میز یا پشت صندلی بگذارید و از او بخواهید آن را به شما بدهد.
 • از او بخواهید مانند شما کاغذ را تا کند.
 •  شکل های مربع و دایره را به او نشان دهیدو با تهیه کارت های دایر، مربع، مستطیل و مثلث و رنگ های مختلف از این اشکال با او بازی کنید.
 • در مورد خیال پردازی او هوشیار باشید. نه با او هم آوایی کنید و نه خیال پردازی او را سرکوب کنید. 

 

والدین عزیز همواره ناظران دقیقی بر مراحل رشد  کودک خود باشید ، چنانچه ارزیابی مثبتی از مراحل رشد کودکتان ندارید حتما با متخصصان مشورت کنید.

شما می توانید با انجام یک ارزیابی جامع کاردرمانی از چگونگی مراحل رشد فرزندتان آگاه شوید .

ما را به دیگران معرفی نمائید
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •