رشد شناختی کودک سه ساله چگونه باید باشد و چطور به او کمک کنیم؟

مهارتهای شناختی کودک 3 ساله می بایست اینگونه باشد .

 فعالیت هایی که انجام می دهد:

 • اشیا را از روی رنگ آنها جور می کند.
 • اشیا را هل می دهد یا میکشد.
 • مفهومی از یک را به نمایش می گذارد.
 • جمله می گوید.
 • سن خود را با انگشتش نشان می دهد. 
 • از بین سه تصویر آن را که شبیه بقیه نیست، می شناسد.
 • مفهوم یکی دیگر را می داند و نشان می دهد.
 • شی را با تصویرش جور می کند.
 • خیس و خشک را تشخیص می دهد.
 • اشیا را بر اساس اندازه جور می کند.
 • خیال پردازی می کند.

به رشد مهارتهایش کمک کنید:

 • صدای حیوانات را برایش بگویید و با او تکرار کنید.
 • رنگ های مختلف را با استفاده از کامواهای رنگی به او یاد دهید.
 • اسباب بازی اش را در زیر میز یا پشت صندلی بگذارید و از او بخواهید آن را به شما بدهد.
 • از او بخواهید مانند شما کاغذ را تا کند.
 •  شکل های مربع و دایره را به او نشان دهیدو با تهیه کارت های دایر، مربع، مستطیل و مثلث و رنگ های مختلف از این اشکال با او بازی کنید.
 • در مورد خیال پردازی او هوشیار باشید. نه با او هم آوایی کنید و نه خیال پردازی او را سرکوب کنید. 

والدین عزیز همواره ناظران دقیقی بر مراحل رشد  کودک خود باشید ، چنانچه ارزیابی مثبتی از مراحل رشد کودکتان ندارید حتما با متخصصان مشورت کنید. شما می توانید با انجام یک ارزیابی جامع کاردرمانی در کوشا، از چگونگی مراحل رشد فرزندتان آگاه شوید .

ما را به دیگران معرفی کنید!