رشد شناختی کودک یک ساله چگونه باید باشد و چطور به او کمک کنیم؟

مهارتهای شناختی کودک یک ساله می بایست اینگونه باشد.

 فعالیت هایی که انجام می دهد:

-------------با بردن نام اشیاء یا افراد به دنبال آنها می گردد.

-------------می تواند حرکات را پیش بینی کند(مثلاً وقتی قوطی شیرش را در دست شما می بیند، می فهمد قرار است شیر بخورد).

-------------دائماً اسباب بازی هایش را زمین می اندازد و آن ها را می خواهد.

به رشد مهارتش اینگونه کمک کنید:

-------------روی نام اشیاء یا قسمت های مختلف بدنش تکیه کرده آن را مدام تکرار کنید.

-------------اشیاء را در اختیارش قرار دهید تا درون ظرف بیاندازد یا در آورد.

-------------از او بخواهید عروسک یا مادر را نوازش کند.

والدین عزیز همواره ناظران دقیقی بر مراحل رشد  کودک خود باشید ، چنانچه ارزیابی مثبتی از مراحل رشد کودکتان ندارید حتما با متخصصان مشورت کنید.

شما می توانید با انجام یک ارزیابی جامع کاردرمانی از چگونگی مراحل رشد و نمو فرزندتان آگاه شوید .

ما را به دیگران معرفی نمائید
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •