رشد رفتارهای گفتاری و شنیداری کودکان با توجه به رده سنی

تولد تا 3 ماهگی

 • با اصوات بلند برانگیخته و ناراحت می سود و با شنیدن صدای مادر یا مراقبین آرام می گیرد.

3 تا 6 ماهگی

 • به صدای مادر واکنش نشان می دهد.
 • چشم ها و سر را به سمت منبع صدا می چرخاند.
 • از صدای جغجغه و اسباب بازی های صدا دار خوشش می اید.

7 تا10 ماهگی

 • به هنگام صدا کردن نامش پاسخ می دهد.
 • معنی کلمات رایج مانند ماما، بابا ، نه ، بای بای را می فهمد.
 • سر را به سمت اصوات اشنا می چرخاند، حتی اگر هم نتواندببیند چه اتفاقی دارد می افتد مانند: واق واق کردن سگ، مچاله شدن کاغذ،صدای پای افراد اشنا، تلفن ، صدای اشخاص.

11 تا 15ماهگی

 • صداها را تقلید می کند و یا متناسب با ان ها  خودش صدا تولید میکند (حتی اگر خیلی هوشمندانه نباشد)، به ویژه در پاسخ به صدای انسان یا سروصدای بلند و شلوغی.
 • وقتی از او درباره اشیای اشنا سوال شود به انها یا محلشان اشاره می کند.
 • کلمات را می فهمد، با نشان دادن پاسخ ها رفتارهای مناسب مثلا؛ “سگ کجاست؟” “ماشین را پیدا کن”.

15 تا 18  ماهگی

 • در پاسخ به سوالات اشیا را تشخیص می دهد،مانند تشخیص اعضای بدن.
 • ازبرخی لغات استفاده می کند، اگر چه نمی تواند انها رابه طور کامل تلفظ کند، اما کلمات کاملا روشن و واضح هستند.
 • دستورات گفتاری ساده راپیگیری می کند.

2 سالگی

 • سوالات بله/خیر را میفهمد.
 • کلمات روزمره و رایج را که در خانه یا درمهد کودک میشنود، استفاده می کند.
 • از این که برایش  کتاب خوانده شود یا به تصاویر کتاب ها اشاره شود، لذت می برد.
 • به تصاویری که از او پرسیده می شود، اشاره می کند.
 • به کلمات و فعالیت های نمایش داده شده در رادیو و تلویزیون علاقمند است.
 • کلمات رادر کنار هم می گذارد تا جملات تازه بسازد، با انکه ممکن است بعضی از این جملات کامل یا از لحاظ دستوری صحیح نباشند:”به ماشین بگو بای بای”
 • بعضی از دستورات ساده را بدون انکه الزاما به نشانه های دیداری فرد گوینده نیاز داشته باشد می تواند پیگیری کند:”توپ را برام بیار”،”کتابت را بگیر و به بابا بده”

2/5  سالگی

 • اهنگ های کوتاه یا کلمات اهنگین کوتاه را میتواند بخواند، از موسیقی لذت می برد.
 • تقریبا 270 لغت کلامی می داند.
 • محل سر و صداهارا جستجو می کند یا وقتی صداهای خوشایندی شنیده می شود، به دیگران اطلاع می دهد:”بابا امد”،”صدای در می اید”،”تلفن زنگ می زند”

3 سالگی

 • افعال، ضمایر، اسامی و صفت ساده را می فهمد و از انها استفاده می کند.
 • بزرگ، سبز، شیرین برو، بیا، بدو، بخوان.
 • مال من، تو، مال او.
 • منبع صداها راخود به خود پیدا می کند.
 • اغلب جملات را کامل بیان می کند.
 • نزدیک 1000 لغت می داند.

4 سالگی

 • بعضی از تجارب مهمی را که اخیرا کسب کرده است، به یاد می اورد و در رابطه با مسایل بیان می کند.
 • در صورت درخواست انجام دو کار ساده به دنبال هم، می تواند انها را انجام دهد: “کفش هایت را پیدا کن و بیار اینجا”، “توپ را بردار و به سمت من بنداز”

5 سالگی

 • گفتار به شکل معقول ومنطقی باید باشد، هر چندکه ممکن است هنوز برخی از اصوات را به طور نادرست تلفظ کند.
 • اکثر اطرافیان مانند همسایه ها یا حتی افراد خارج از خانواده می توانند اغلب چیز هایی را که کودک میگوید بفهمند و در بیشتر اوقات الگو های دستوری را رعایت می کند.
 • کودک با انکه ممکن است کلمات محدودی داشته باشد، اما میتواند با دیگران مکالمه داشته باشد و ان را پیگیری کند.
 • ضمایر مورد استفاده باید صحیح باشند: من- او و …


تاخیر نکنید
!

اگر کودک رفتارهای متداول و معمول متناسب با سنش را نشان نمی دهد، هرچه سریع تر جهت ارزیابی به کاردرمانی و گفتاردرمانی کوشا مراجعه فرمایید. انجام ارزیابی و محک وضعیت رشدی برای کودکان ضروری است.

ما را به دیگران معرفی کنید!