خلاصه مراحل رشد گفتار به تفکیک رده سنی کودکان

5-6 ماهگيصدا سازي آهنگين       
6-12 ماهگي: يک يا دو کلمه را بيان ميکند و صدا سازي آهنگين  بصورت تقليد طوطي وار انجام مي دهد .       
12-18 ماهگيپ-ب-م-ه- را در حين صدا سازي بيان مي کند 20-2 کلمه را بيان مي کند سعي در جلب توجه ديگران دارد، از اشاره براي درخواستهاي خود استفاده مي کند.       
18-24 ماهگي: 2تا 50 واژه را بيان ميکند جملات 2و3 کلمه را مي گويد از کلمات اسم فعل صفت وضمير؛ من- به من- تو استفاده مي کند.  

3 سالگيف-و را در کلمه ها استفاده مي کند 100 الي 500 کلمه را بيان مي کند عملي را که انجام مي دهد نام مي برد، اسم کامل هر چيز را مي گويد، تلفظ صداهاي غلط در گفتار وجود دارد. 
4 سالگي: ش-و-ژ را در واژها بکار مي برد 1300 واژه را بيان ميکند جملات 4 الي 5 کلمه اي است، در مورد کسب اطلاعات پرسشهاي گوناگون را بيان مي کند و اتفاقات را شرح میدهد.        
5 سالگي : س-ز-چ-و-ج-را در کلمه ها به کار ميبرد حدود1500 تا2000 واژه را بيان مي کند، جملاتي را طبق گفتار افراد بزرگسال مي سازد، در مورد کارها اجازه مي گيرد، عذرخواهي مي کند، در مورد کارهایی که ديگران انجام مي دهند پرسش مطرح مي کند، مي تواند بگويد لطفاً، متشکرم و …، جملات بيهوده مي گوييد، گفتار او قابل درک است. 
5/5 سالگيصداهاي س-ش-ل-ف – را به طور صحيح تلفظ مي کند، حدود2000 تا2500 واژه را بيان مي کند، بيان اظهار وجود وگفتار کودک تقريباً آينه اي از گفتار والدين واطرافيان است .      
6 سالگي: تمامي صداهاي گفتار را به درستي تلفظ مي کند، حدود4000 واژه را بيان ميکند، بيان اظهار وجود، در موقع کسب اطلاعات کاملاً گوش مي دهد، گفتار کودک صد در صد قابل فهم است، تجزيه و تحليل کاملي از پرسشها يي که از او ميکنند دارد، مسائل و خواسته ها و تفکرات خود را ابراز مي کند.

 

این عوامل می تواند بر رشد گفتار کودکان موثر باشد

1-هوش

2-انگيزه

3-اختلال عضوي

4-محيط خانوادگي

5-سر مشق يا الگوهاي مناسب براي تقليد

6-عوامل عاطفي

7-وضعيت اجتماعي و اقتصادي

8-رشد فيزيک وسلامت کودک

9-جنسیت 

 

در صورتی که در هر یک از این مراحل تاخیر یا مشکلی را در کودک خود متوجه شدید بهتر است که با یک گفتار درمانگر مشورت نمایید.

مطالب مرتبط

چه زمانی باید به گفتاردرمانگر مراجعه نمایید؟

ما را به دیگران معرفی نمائید
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •