اهمیت سن رشد و دوران طلایی کودک

در علوم مرتبط با حیطه رشد نوزاد و کودک همواره “سنین دوره طلایی” (Golden Time) مطرح میگردد که منظور از آن سن پیش از سه سالگی کودک است. این دوران را از لحاظ آغاز اقدامات موثر و مداخلات “ارتقای سلامت” و “افزایش توانمندی های هوشی-شناختی ” و همچنین پی ریزی زیربناهای شخصیتی و اجتماعی کودک، در کانون توجه پژوهشگران و متخصصین حیطه بالینی و آموزشی قرار می گیرد.
بیش از 90 درصد رشد و تکامل کودک تا سن هشت سالگی صورت می گیرد. علاوه بر این بيشترين رشد هوشي در كودكان نیز قبل از سن 8 سالگي اتفاق می افتد و بیشترین فرصت کودکان برای رشد و بالندگی در این سن است همچنین60درصد از رشد مغزی در تمام طول حیات انسان تا سن یک سالگی است.
این در حالی است که بیشترین سرمایه گذاری در کودکان توسط خانواده و جامعه پس از شروع دوران مدرسه، جوانی و میانسالی رخ می دهد که این موضوع نیاز به اصلاح دارد و در واقع بهتر است تمام سرمایه گذاری برای کودکان در سال های اول زندگی صورت گیرد.
جالب است که بدانیم نخستین سیستمها و بنیانهای تکاملی-رشدی عبارتند از سیستم لمسی، سیستم حس عمقی ، سیستم حس تعادلی. با وجود اینکه رشد و تکامل حس بینایی وارتقای ادراک های بینایی که از بالاترین درجه های اهمیت در “سیر پیشبرد رشد برخوردار است و در نهایت منجر به “نگاه چهره به چهره” (ٍ(Eye to eye then face to face و “برقراری تماس چشمی ” (Eye contact ) خواهد شد که پایه و اساس رفتار اجتماعی ، بنیان یادگیری ، توجه – تمرکز و آموزش است ، تاحد بسیار زیادی به سلامت و توازن این سیستمهای بنیادی یعنی (سیستم لمسی ، سیستم حس عمقی ، سیستم حس تعادلی ) وابستگی تام و تمام دارد. این روند در زمینه رشد سیستم شنوایی و ارتقاء مهارتهای ادراک شنیداری نیز مصداق دارد .
بنابراین هر مداخله ای در دوران طلایی رشد کودک  که منجر به تحریک و تقویت صحیح و اصولی این سیستمها شود، توان یادگیری را در کودکان افزایش داده و همچنین به رشد مهارتهای شناختی در کودک کمک می کند.
کاردرمانی 
یکی از مهم ترین این مداخلات است، کاردرمانگران با استفاده از روشهای مختلف که منجر به یکپارچگی حسی و حرکتی در کودک می شود، کمک شایانی به رشد همه جانبه کودک (شناختی،هوشی،ارتباطی واجتماعی و…) می نمایند.

مطالب مرتبط

آیا فرزند من توانمند است؟

تاخیر رشد بیماری که گاهی از دید والدین پنهان می ماند

ما را به دیگران معرفی نمائید
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •