اهمیت سن رشد و دوران طلایی کودک

دوران طلایی رشد هزار روز اول

در علوم مرتبط با حیطه رشد نوزاد و کودک همواره “سنین دوره طلایی” (Golden Time) مطرح میگردد که منظور از آن سن پیش از سه سالگی کودک است. 

اقدامات و مداخلات بسیار موثر است

این دوران را از لحاظ آغاز اقدامات موثر و مداخلات “ارتقای سلامت” و “افزایش توانمندی های هوشی-شناختی ” و همچنین پی ریزی زیربناهای شخصیتی و اجتماعی کودک، در کانون توجه پژوهشگران و متخصصین حیطه بالینی و آموزشی قرار می گیرد.
بیش از 90 درصد رشد و تکامل کودک تا سن هشت سالگی صورت می گیرد. علاوه بر این بيشترين رشد هوشي در كودكان نیز قبل از سن 8 سالگي اتفاق می افتد و بیشترین فرصت کودکان برای رشد و بالندگی در این سن است همچنین60درصد از رشد مغزی در تمام طول حیات انسان تا سن یک سالگی است.

اشتباه رایج والدین

این در حالی است که بیشترین سرمایه گذاری در کودکان توسط خانواده و جامعه پس از شروع دوران مدرسه، جوانی و میانسالی رخ می دهد که این موضوع نیاز به اصلاح دارد و در واقع بهتر است تمام سرمایه گذاری برای کودکان در سال های اول زندگی صورت گیرد.

رویدادهای مهم دوران طلایی رشد کودک

جالب است که بدانیم نخستین سیستمها و بنیانهای تکاملی-رشدی عبارتند از سیستم لمسی، سیستم حس عمقی ، سیستم حس تعادلی.
با وجود اینکه رشد و تکامل حس بینایی وارتقای ادراک های بینایی که از بالاترین درجه های اهمیت در سیر پیشبرد رشد برخوردار است و در نهایت منجر به “نگاه چهره به چهره” و “برقراری تماس چشمی ” خواهد شد، تاحد بسیار زیادی به سلامت و توازن این سیستمهای بنیادی یعنی (سیستم لمسی ، سیستم حس عمقی ، سیستم حس تعادلی ) وابستگی تام و تمام دارد.
این روند در زمینه رشد سیستم شنوایی و ارتقاء مهارتهای ادراک شنیداری نیز مصداق دارد .

نتیجه مهم 

بنابراین هر مداخله ای در دوران طلایی رشد کودک  که منجر به تحریک و تقویت صحیح و اصولی این سیستمها شود، توان یادگیری را در کودکان افزایش داده و همچنین به رشد مهارتهای شناختی در کودک کمک می کند.
کاردرمانی یکی از مهم ترین این مداخلات است، کاردرمانگران با استفاده از روشهای مختلف که منجر به یکپارچگی حسی و حرکتی در کودک می شود، کمک شایانی به رشد همه جانبه کودک (شناختی،هوشی،ارتباطی واجتماعی و…) می نمایند.

ما را به دیگران معرفی کنید!