چگونه ميتوان خطر ابتلا به لكنت را كاهش داد؟

اولين و مهمترين قدم ، پذيرش مشكل كودك است. بنابراين نبايد هيچ گاه كودك را سرزنش كرد. اگر كودك از اشكال گفتاريش آگاه نيست، اصلاً نبايد او را مطلع ساخت. اولين تغيير بايد در اطرافيان و محيط كودك صورت گيرد؛ تا اثر مثبت رواني بر كودك داشته باشد. اگر در خصوص اشکال ناروانی و یا لکنت فرزندتان ابهام دارید می بایست: 

در درجه اول از مشورت یک گفتار درمانگر بهره مند شوید.

به جاي اين كه مرتب به كودك تذكر داده شود كه آهسته و خوب حرف بزند؛ والدين بايد شمرده و آهنگين صحبت كنند تا كودك از آنها تقليد نموده و آنها را سر مشق قرار دهد.

براي كودكي كه در حال يادگيري زبان است، نبايد كلمات و جملات طولاني بكار برد و بين كلمه ها و جملات بايد مكث كرد.

هيچ گاه نبايد ميان حرف كودك پريد و حرف او را قطع كرد .

هرگز نبايد به جاي كودك صحبت كرد، بلكه بايد به او فرصت داد كه خودش جمله اش را تمام كند. بهتر است حالت پرسشي و دستوري گفتار تا حد امكان كاهش يابد؛ زيرا كودك تحت فشار قرار گرفته و مجبور به پاسخگويي مي شود. گاهي اوقات دستورات، معني انتقاد يا قضاوت مي دهند، پس بهتر است از اين الفاظ استفاده گردد: «چطوره بياي با هم مثلا بازي كنيم ؟» يا « نظرت در مورد … چيه؟» 

گاهي هم مي توانيد گفته كودك را تكرار كنيد كه نشان ميدهد كاملا” به صحبتهاي اوگوش كرده ايد.

موضوع صحبت را كودك بايد انتخاب كند و مكالمه را نيز كنترل نمايد .

با او بايد تماس چشمي خوب برقرار شود . نبايد بنظر برسد كه از او روي برگردانده شده و نگراني و اضطراب وجود دارد.

به مرور زمان با رشد گفتار در كودك و افزايش مهارتهاي زباني وي توسط گفتار درمان، از تعداد ناروانيها و تكرار انها در طول روز كاسته شده و از بين مي روند.

چنانچه در خانواده سابقه لكنت وجود داشته باشد یا ناروانيها افزايش يابد يا شواهدي از گوشه گيري و عدم شركت در بازيهاي گروهي و اضطراب مشاهده شود ، ضمن اگاه نكردن كودك از مشكل گفتاريش و عدم ارايه پيشنهاداتي براي رهايي از ناروانيها ، حتماً با يك گفتاردرمانگر مشورت كرده تا كودك بنا بر صلاحديد وي تحت درمان غير مستقيم يا مستقيم قرار گيرد.

چنانچه لکنت ریشه اضطرابی داشته باشد، کودک نیاز به استفاده از بازی درمانی هم دارد.

مطالب مرتبط

چه زمانی باید به گفتاردرمانگر مراجعه نمایید؟

روشهای جدید درمان لکنت

ما را به دیگران معرفی نمائید
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •