میخواهم کودک خوش صحبتی داشته باشم

 گفتار کودکان بسیار شیرین است و البته بسیار هم اهمیت دارد. اگر شما دوست دارید که فرزندی خوش صحبت داشته باشید که هم قشنگ صحبت کند و هم کلمات و جملات قشنگی به زبان بیاورد، حتما به نکات زیر توجه کنید: 

 • از زمان تولد با کودک خود صحبت کنید؛ حتی نوزادان هم از شنیدن گفتار، سود می برند.
 • به قان و قون و صداسازی های کودک خود پاسخ دهید و صداسازی های او را تقلید و تقویت کنید.
 • اگر چیزی که کودک می گوید را نمی فهمید، با او صادق باشید و با تکان دادن سر و یا گفتن «خوب، بله، بله، درسته» وانمود نکنید که حرفش را فهمیده اید.
  او را تشویق کنید که حرفش را دوباره تکرار کند اما اصلاً اورا مجبور نکنید؛ وقتی هم که فهمیدید که او چه می گوید، او را تشویق کرده و حتماً به او باز خورد دهید که خوب و درست گفته تا بداند در استفاده از زبان موفق عمل کرده است.
 • به کودک خود گوش دهید. وقتی کــــــودک با شما صحبت می کند، به او نگاه کنید. 
 • برایش الگوی گفتاری خوبی باشید. اگر کودک اشتباه صحبت کرد، اشتباه او را تصحیح کرده و درست آن را برایش تکرار کنید. 
 • اگر شما درست حرف بزنید و درست بخوانید، کـــودک با شنیدن، درست صحبت کردن را فرا می گیرد.
 • هر بار که کودک سوال می کند، به او پاسخ دهید و برای حرف زدن به او پاداش دهید.
 • از کودک خود زیاد سوال بپرسید و برای پاسخگویی به او وقت دهید.
 • کودک را مجبور به صحبت کردن نکنید.
 • حرف های کودک را بسط و گسترش دهید: مثلاً اگر کودک گفت:«آب»شما بگویید: «آب می خوای؟ برات آب بریزم؟»
 • با صدای بلند برای کودک کتاب بخوانید؛ کودک به تدریج کلمات و صداهای گفتاری را به دست می آورد. اگر کتابی را به دلخواه کودک چندین بار بخوانید، بیشتر به او کمک می کند.
  هرچه کلمات و جملاتی که می شنود تکرار شود، آشنایی او با زبان افزایش می یابد. اگر کودک از خواندن کتاب خسته می شود، تصاویر را توضیح دهید.
 • برای کودک آواز بخوانید. یادگیری ترانه ها و شعرهای جدید کمک می کند که کودک کلمات جدید بیاموزد؛ مهارت های حافظه ای و گوش دادن کودک تقویت شود و ایده ها و توانایی بیان کلمات او پیشرفت نماید.
 • مسافرت ها و گردش های خانوادگی ترتیب دهید. تجربه های جدید کمک می کند که مطالب تازه ای برای صحبت با کودک پیدا کنید.
 • آلبوم خانوادگی را به کودک نشان دهید و درباره تصاویر با کودک صحبت کنید.
 • درحین حرف زدن، از اشارات وحرکات بدن استفاده کنید.
 • کودک را تشویق کنید که داستانی تعریف کرده و اطلاعاتش را با شما مبادله نماید.
 • کودک را به خاطر اشکالات دستوری سرزنش نکنید.
 • وقتی را برای بازی تک به تک با کودک اختصاص دهید. در حین بازی در مورد اسباب بازی ها و بازی هایی که انجام می دهید، حرف بزنید. از بازی های ساده ای مثل قایم باشک یاگشتن به دنبال صدا می توانید شروع کنید.
 • بگذارید کودک بازی را هدایت کند؛ چون باعث می شود شما فعالیت هایی را انجام دهید که کودک دوست دارد.
 • کودک را با کودکانی همبازی کنید که سطح گفتار و زبانشان کمی بهتر از کودک خودتان باشد.
ما را به دیگران معرفی کنید!