عواملى براى تقويت مهارتهاى گفتارى در كودكان

1) دادن اطلاعات به كودك: خانواده ها بايد به كودكان خود فرصت بدهند تا مستقيما با اشياى حقيقى روبه رو شوند و در مسافرتها ,مجالس, موزه ها و باغ وحش درباره ى مشاهدات خود با والدين گفتگو كنند.
2) تحمل پرسشهاى كودكان: چون كودك مى خواهد به اسرار جهان محيط پيرامون خود پى ببرد ,بدين سبب او درباره ى هر چيزى كه مى بيند يا مى شنود از والدين و مربيان خود سوال مى پرسد و والدين بايد متناسب با توانايى ها و سن كودك به سوالات او پاسخ بدهند.بدین ترتیب گنجینه لغات گفتار کودک را افزایش می دهید.
3) كمك به كودك براى به كار بردن تلفظ صحيح كلمات: هنگامی كه كودك تلفظ كلمه اى را اشتباه بيان مى كند, نبايد او را مورد تمسخر قرار داده و همواره بايد اشتباهات او را به طور صحيح تلفظ كنيم و از او بخواهيم كه آن كلمه را به صورت صحيح بيان كندهمچنین وقتى او سخن ميگويد بايد به دقت به حرفهاى او گوش داده و توجه كنيم.بدین ترتیب به گفتار صحیح کودک کمک می کنید.
4) رغبت كودكان به يادگيرى و خواندن: والدين بايد كتابها و داستانهايى را براى كودكان خود بخوانند كه كودك از آنها لذت مى برد و نيز كتابهايى با طرحهاى جالب را در اختيار او قرار دهند و به او اجازه دهند كه كتاب را ورق بزند و تصاوير و كلمات آن را ببيند و بخواند.
5) خوددارى از وادار كردن كودك به خواندن پيش از رفتن به مدرسه : وقتى كودك براى خواندن آماده نباشد وادار ساختن او بدين امر,جز ايجاد نفرت به خواندن نتيجه اى نخواهد داد و اين مانع پيشرفت و موفقيت كودك در مهارت خواندن مى شود.بنابراين والدين نبايد با زور و اجبار كودكان را وادار به خواندن نمايند.این مورد روی گفتار کودک هم تاثیر منفی دارد.
6) در نظر داشتن تفاوتهاى فردى دانش آموزان:والدين بايد به اين امر توجه داشته باشند كه توانايى خواندن و حرف زدن كودكان با هم تفاوت دارد و نبايد كودك خود را با كودكان دیگر مقايسه كنند بلكه بايد زمينه هاى رشد و تقويت گويايى كودكان خود را كشف كرده و افزايش دهند.
7) كمك به كودكان براى آشنايى با وسايل مورد استفاده در مدرسه: والدين تا جايى كه مى توانند كودك را با وسايل مدرسه نظير تخته,رنگها , قلم,مداد و ساير وسايل مدرسه آشنا كرده و موارد استفاده ى آنها را توضيح دهند تا رغبت وى نسبت به تحصيل و مدرسه افزايش يابد.
8) عادت دادن دانش آموزان به فهم آنچه را كه مى خوانند: زمانى كه كودك كتاب يا متنى را مى خواند والدين بايد از كودك بخواهند كه مفهوم آنچه را كه خوانده است بيان كند وچنانچه با معنى كلمه اى آشنا نيست,سعى كنند آن را توضيح داده و معنى كلمه را براى كودك روشن كنند.بدین ترتیب به درک گفتار کودک کمک می کنید.

مطالب مرتبط

چه زمانی باید به گفتاردرمانگر مراجعه نمایید؟

ما را به دیگران معرفی نمائید
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •