اضطراب جدایی در کودکان را جدی بگیرید!

اضطراب جدایی و چسبندگی کودکان؛ شاید در ابتدا برای والدین جوان ، وابستگی و چسبندگی بیش از حد کودکشان به آنها، کمی دلچسب باشد. اما پس از مدتی و وقتی کودک بزرگتر می شود (2سال و نیم به بعد) … ، والدین با مشاهده نشانه های زیر کلافه و سردرگم خواهند شد:

------گریه های بی وقفه و طولانی هنگام جدایی از مادر.

------ برخورد فیزیکی کودک با کسی که قرار است او را نگه دارد.

------ جیغ زدنهای پی در پی هنگامی که از مادر فاصله می گیرد.

------در مهدکودک و سایر محیط های جدید بدون مادر نمی ماند.

------حتی در خانه مادر کاملا تحت کنترل اوست.

------ نشستن پشت در دستشویی و حمام و غر زدن هنگامی که مادر آنجاست.

------ بروز نشانه های جسمی مثل سردرد و تهوع و … در هنگام جدایی و …

------ بله اینها بخشی از نشانه های اضطراب جدایی در کودکان است که بهتر است هرگز نادیده گرفته نشود.

------ چرا که عدم درمان به موقع این اضطراب در نوجوانی و حتی بزرگسالی، گرفتاریهای بسیاری را براي او به دنبال خواهد داشت:

------ نوجوانی که وابستگی بیش از حد و غیر متعارف به دوستانش دارد.

------ جوانانی که درگیر روابط عاطفی به شدت اشتباه می شوند اما نمی توانند رابطه را ترک کنند. 

------وابستگی بیش از حد به یک آموزگار ، مربی، استاد و ایجاد درگیریهای ذهنی فراوان برای فرد که در هنگام جدایی چه کند.  

------ناراحتی شدید در زمانی که از والدین یا دوستان خود جدا می شوند.بنابراین گاهی اوقات به خاطر همین مساله از بسیاری از موقعیتهای ممتاز صرف نظر می کنند.

------نگرانی دائمی در مورد این که قرار است اتفاق بدی برای یکی از عزیزان و دوستانشان بیفتد.

------همه و همه همان اضطراب جدایی است که در زمان کودکی مورد بی توجهی والدین قرار گرفته و درمان نشده است. 

در کاردرمانی کوشا این اشکال کودکان در خلال جلسات کاردرمانی و در قالب بازی درمانی و موسیقی درمانی حل و فصل خواهد شد، به طوریکه والدین پس از گذشت ده جلسه منظم و مداوم شاهد آغاز تغییرات مثبت در فرزندشان هستند. بنابراین قبل از اینکه دیر شود این مساله را حل و فصل نمایید و به رنج فرزندتان پایان دهید.

مطالب مرتبط

ما را به دیگران معرفی نمائید
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •