اضطراب جدایی در کودکان را جدی بگیرید!

اضطراب جدایی و چسبندگی کودکان؛ شاید در ابتدا برای والدین جوان، وابستگی و چسبندگی بیش از حد کودکشان به آنها، کمی دلچسب باشد.
اما پس از مدتی و وقتی کودک بزرگتر می شود (دو سال و نیم به بعد) ، والدین با مشاهده نشانه های زیر کلافه و سردرگم خواهند شد.

نشانه های اضطراب جدایی در کودکان

---گریه های بی وقفه و طولانی هنگام جدایی از مادر.

--- برخورد فیزیکی کودک با کسی که قرار است او را نگه دارد.

--- جیغ زدنهای پی در پی هنگامی که از مادر فاصله می گیرد.

---در مهدکودک و سایر محیط های جدید بدون مادر نمی ماند.

---حتی در خانه مادر کاملا تحت کنترل اوست.

--- نشستن پشت در دستشویی و حمام و غر زدن هنگامی که مادر آنجاست.

--- بروز نشانه های جسمی مثل سردرد و تهوع و … در هنگام جدایی و …

اضطراب جدایی را نادیده نگیرید

بله اینها بخشی از نشانه های اضطراب جدایی در کودکان است که بهتر است هرگز نادیده گرفته نشود. چرا که عدم درمان به موقع این اضطراب در نوجوانی و حتی بزرگسالی، گرفتاریهای بسیاری را براي او به دنبال خواهد داشت:

--- نوجوانی که وابستگی بیش از حد و غیر متعارف به دوستانش دارد.

--- جوانانی که درگیر روابط عاطفی به شدت اشتباه می شوند اما نمی توانند رابطه را ترک کنند. 

---وابستگی بیش از حد به یک آموزگار ، مربی، استاد و ایجاد درگیریهای ذهنی فراوان برای فرد که در هنگام جدایی چه کند.  

---ناراحتی شدید در زمانی که از والدین یا دوستان خود جدا می شوند.بنابراین گاهی اوقات به خاطر همین مساله از بسیاری از موقعیتهای ممتاز صرف نظر می کنند.

---نگرانی دائمی در مورد این که قرار است اتفاق بدی برای یکی از عزیزان و دوستانشان بیفتد.

همه و همه همان اضطراب جدایی است که در زمان کودکی مورد بی توجهی والدین قرار گرفته و درمان نشده است. 

درمان اضطراب جدایی کودکان در کوشا

در کاردرمانی کوشا این اشکال کودکان در خلال جلسات کاردرمانی و در قالب بازی درمانی و موسیقی درمانی حل و فصل خواهد شد، به طوریکه والدین پس از گذشت ده جلسه منظم و مداوم شاهد آغاز تغییرات مثبت در فرزندشان هستند. بنابراین قبل از اینکه دیر شود این مساله را حل و فصل نمایید و به رنج فرزندتان پایان دهید.

ما را به دیگران معرفی کنید!