اگر فرزند شما این نشانه ها را دارد، دچار نقص توجه است!

▪نمی توانند تمرکز کنند چه درمدرسه چه درخانه و چه حین بازی.

▪️اسباب بازیها یا مداد و دفتر و وسایلشان  را گم میکنند .

▪️فعالیت هایی که نیازمند نشستن و تلاش مستمر است را دوست ندارند.

▪️به نظر مختل و بی نظم می آیند وبه جزئیات توجه نمیکنند.

▪️با وظایفی که از قبل برنامه ریزی میشود مشکل دارند.

▪️چیزها رافراموش می کنند و خیلی زود حواسشان پرت می شود.

▪️از دستور العملها پیروی نمی کنند و یک کار را تمام نمی کند و مدام فعالیت هارا ناقص انجام میدهند .

▪️وقتی یک نفر صحبت میکند اصلا به نظر نمی آیدکه گوش کند.

▪️اصلا توجه نمی کند و سبک سر است.

▪️فعالیت های روزانه اش را یادش می رود.

▪️تمایل به فکر فرو رفتن و افکار پوچ دارد که باعث می شود توجه اش را از دست بدهد.

▪️به راحتی با یک صدا ناخوشیند حواسش پرت می شود.

▪️به ندرت از دستورات پیروی می کند و آنها راکامل انجام می دهد.

▪️بسیار اوقات تلخی می کند.

❌❌ نگران نباشید این اشکالات در خلال جلسات کاردرمانی حل و فصل خواهد شد. اما ضرورت دارد که شما به عنوان والدین از کنار این مشکلات عبور نکنید و پیگیر حل و فصل آنها باشید. 

مطالب مرتبط

با یکی از اصلی ترین دلایل عدم توجه و تمرکز آشنا شوید

پردازشگر هوشمند

موسیقی درمانی

ما را به دیگران معرفی نمائید
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •