اگر فرزند شما این نشانه ها را دارد، دچار نقص توجه است!

اختلال نقص توجه (ADD)، بر تمامی جنبه های زندگی روزمره کودک تاثیر می گذارد. اینگونه نیست که بی توجهی فقط مانعی برای یادگیری باشد.
کودکانی که دچار نقص توجه هستند؛ خوب گوش نمی کنند، خوب نگاه نمی کنند، در استمرار و به پایان رساندن فعالیتها اشکال دارند، ممکن است حافظه آنها  دچار اشکال باشد و نتوانند به درستی دنبال کنند و یا فعالیت بعدی را فراموش کنند.
تمامی این موارد و استمرار آنها در زندگی روزانه ، کودک را با چالشهای زیادی مواجه می کند. بنابراین رسیدگی و درمان نقص توجه در کودکی بسیار اهمیت دارد و چنانچه زود اقدام کنید احتمال دارد که تنها با مداخلات کاردرمانی بتوانید به نتیجه مطلوب برسید و درمان دارویی حتی لازم هم نشود. 

▪نمی توانند تمرکز کنند چه درمدرسه چه درخانه و چه حین بازی.

▪️اسباب بازیها یا مداد و دفتر و وسایلشان  را گم میکنند .

▪️فعالیت هایی که نیازمند نشستن و تلاش مستمر است را دوست ندارند.

▪️به نظر مختل و بی نظم می آیند وبه جزئیات توجه نمیکنند.

▪️با وظایفی که از قبل برنامه ریزی میشود مشکل دارند.

▪️چیزها رافراموش می کنند و خیلی زود حواسشان پرت می شود.

▪️از دستور العملها پیروی نمی کنند و یک کار را تمام نمی کند و مدام فعالیت هارا ناقص انجام میدهند .

▪️وقتی یک نفر صحبت میکند اصلا به نظر نمی آیدکه گوش کند.

▪️اصلا توجه نمی کند و سبک سر است.

▪️فعالیت های روزانه اش را یادش می رود.

▪️تمایل به فکر فرو رفتن و افکار پوچ دارد که باعث می شود توجه اش را از دست بدهد.

▪️به راحتی با یک صدا ناخوشیند حواسش پرت می شود.

▪️به ندرت از دستورات پیروی می کند و آنها راکامل انجام می دهد.

▪️بسیار اوقات تلخی می کند.

نگران نباشید این اشکالات در خلال جلسات کاردرمانی حل و فصل خواهد شد. اما ضرورت دارد که شما به عنوان والدین از کنار این مشکلات عبور نکنید و پیگیر حل و فصل آنها باشید. 

ما را به دیگران معرفی کنید!