اگر فرزندتان اختلال یادگیری دارد!

اگر فرزند شما دچار اختلال یادگیری است نکات زیر را حتما مد نظر قرار دهید:

 • فرزند شما می بایست از مداخلات منظم و مداوم کاردرمانی در اشکال متفاوت آن برای بازتوانی عملکردهای اجرایی خود، ضرورتا استفاده نماید.
 • هنگامی که مشغول آموزش فرزند خود هستید، سعی کنید با او هماهنگ و همسو باشید. 
 • به او زمان بیشتری دهید و فرصت دهید که او با آرامش بیشتری تکالیف خود را انجام دهد و فرصت اصلاح اشتباهات خود را داشته باشد. این توصیه حتما باید به معلمان این دسته از دانش آموزان نیز ارایه شود.
 • اکثر معلمان مقطع ابتدایی نسبت به انواع اختلالات یادگیری آگاهی دارند ولی بهتر است با یک کاردرمانگر در ارتباط باشند.
 • توقعتان را از فرزندتان منطقی و متعادل کنید.
 • باید بپذیرید که سرعت یادگیری این بچه ها کندتر و از طرف دیگر بیش از حد طبیعی دچار مشکل و اشتباه می شوند.
 • موفقیت این بچه ها تنها از طریق تمرین های بسیار مکرر امکان پذیر است و لذا صبر و تحمل والدین و همچنین معلم این دسته از دانش آموزان تاثیر بسزایی در یادگیری آنها دارد.

اما شما نیز به عنوان والدین باید به یک سری از اصول آگاهی داشته باشید و در انجام مستمر تمریناتی که کاردرمانگر به فرزند شما می دهد مشارکت نمایید.  

مطالب مرتبط

اختلال یادگیری به زبان ساده!

کاردرمانی ذهنی و جسمی

موسیقی درمانی

بازی درمانی

اختلال دیکته نویسی

ما را به دیگران معرفی نمائید
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •