چه كودكاني در معرض خطر ابتلا به لكنت هستند؟

يادگيري  تكلم  هميشه  ساده  نيست.  بعضي از كودكان هنگام اداي كلمات، صداي ابتداي آنها را مي كشند يا تكرار مي نمايند. تكرارها، كشيده گوييها و مكثها باعث قطع رواني گفتار ميشوند. زماني هم  كه  نارواني همراه  با سفتي عضلات گفتاري، تغيير در زير و بمي يا بلندي صدا يا  ترس باشد، لكنت بروز پيدا كرده است.
در سنين بين دو تا پنچ سالگي نارواني، طبيعي و قابل انتظار است. زيرا كودك در حال رشد و فراگيري مهارتهاي گفتاري و زباني است؛ كه يادگيري، فهم و استفاده از آن فرايندي بسيار پيچيده است. كودكان پيش از توانايي بيان كلمه، آن را درك ميكنند، پس طبيعي است كه درهنگام  يادگيري دچار خطاهايي از جمله تكرار و مكث شوند و فقط  زماني  كه تعداد اين مكث ها و تكرارها زياد شود يا با تنش واضطراب همراه گردد، علايمي از شروع  لكنت است. بنابراين چنانچه مشخصه هاي زير را در كودك خود مشاهده كرديد ممكن است كودك در معرض خطر ابتلا به لكنت قرار داشته باشد و لزوماً مشاوره  با  يك  گفتاردرمانگر ضروري به نظر ميرسد.

 1. تكرارِ زيادِ بخشي از كلمه (مثلا سَ سَ سَ سَ سَلام)
 2. كشيدن صداها
 3. اجتناب از صحبت در موقعيتهاي مختلف
 4. ناراحت به نظر رسيدن
 5. وجود تنش در عضلات صورت وگردن  
 6. تغيير ناگهاني در بلندي و زير و بمي صدا

مطالب مرتبط

چگونه ميتوان خطر ابتلا به لكنت را كاهش داد؟

چه زمانی باید به گفتاردرمانگر مراجعه نمایید؟

روشهای جدید درمان لکنت

ما را به دیگران معرفی نمائید
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •