کودکم بیش فعال است یا خیر(تستی برای والدین)

 به سوالات زیر پاسخ دهید؛ چنانچه پاسخها برایتان نگران کننده است، برای اطمینان از تشخیص اینکه کودکتان بیش فعال هست یا خیر نیاز به ارزیابی کامل زیر نظر کاردرمانگر دارید:

 • کودکم خصوصیات زیر را دارد و با این شدت؛ هیچ وقت، به ندرت، به طور متوسط، نسبتاً زیاد، خیلی زیاد
 1. فعال، ناآرام، همیشه در حال حرکت 
 2. اشکال در تمرکز حواس، حواس پرتی 
 3. اضطراب و نگرانی 
 4. عصبی و بی قرار 
 5. بی توجه و خیالباف 
 6. عصبانی مزاج، تندخویی 
 7. خجالتی و حساس 
 8. از کوره در رفتن، کج خلقی 
 9. دنبال کارهانگرفتن، پشتکارنداشتن و ناتمام گذاشتن کارها 
 10. لجبازی و کله شقی 
 11. ناراحت و دلتنگ، افسرده، ناشاد 
 12. بی احتیاط، نترس، انجـام دادن شوخی‌های خطرناک 
 13. ناموفق بودن، نارضایتی از زندگی 
 14. اطاعت نکردن ازوالدین،سرکش بودن،گستاخانه صحبت کردن 
 15. دست کم گرفتن خود 
 16. تحریک پذیر 
 17. اهل بیرون رفتن، خوش مشرب بودن، لذت بردن از بودن با دیگران 
 18. شلخته، نامنظم 
 • در زمان کودکی خصوصیات زیر را داشته‌ام (یا این گونه بوده‌ام) : هیچ وقت یابه ندرت کمی به طور متوسط نسبتاً زیاد خیلی زیاد
 1. دمدمی مزاج، گاهی سرحال و گاهی بی حال 
 2. خشم داشتن 
 3. داشتن دوست‌های زیاد، اجتماعی بودن 
 4. منظم، مرتب، تمیز 
 5. بدون فکر عمل کردن، عمل کردن به افکار ناگهانی (تکانشی بودن) 
 6. ناپخته بودن 
 7. احساس گناه و پشیمانی کردن 
 8. از دست دادن کنترل خود 
 9. خیلی وقت‌ها غیرمنطقی بودن یا غیرمنطقی رفتارکردن 
 10. با بقیه بچه‌ها نجوشیدن، ناتواني در حفظ دوستی‌ها به مدت طولانی 
 11.  تناسب بدنی ضعیف، شرکت نکردن در ورزش‌ها 
 12. ترس نسبت به از دست دادن کنترل خود 
 13. تناسب خوب بدنی، در بازی‌ها اولین کسی که برگزیده می‌شد 
 14. از خانه فرار کردن 
 15. درگیر زد و خورد و دعوا شدن (دعوایی) 
 16. اذیت کردن بقیه‌ی بچه‌ها 
 17. رهبر بودن، ریاست کردن 
 18. اشکال در بیدار بودن 
 19. تابع بودن، بسیار پیرو بودن 
 20. ناتوانی در توجه به امور از دید دیگران  
 • در مدرسه این طور بودم:
 1. خوب و زود یادگیرنده 
 2. ضعیف و دیر یادگیرنده 
 3.  سرعت کم در کتاب خواندن (کند خواندن) 
 4. کندی در یادگیری و خواندن 
 5. اشکال در ازآخربه اول خواندن کلمات (معکوس خوانی) 
 6. مشکل برای هجی کردن کلمات (املا) 
 7. سختی یادگیری در ریاضیات و اعداد 
 8. بدخط بودن 
 9. اگرچه توانایی خواندن من کاملاً خوب بود، اما هرگز از مطالعه کردن لذت نمی‌بردم 
 10.  کسب موفقیت کمتر از میزان توانایی واقعی 
 11. مردود شدن (در کلاس چندم؟)  
 12. اخراج موقت و یا دایم از مدرسه (در کلاس چندم؟)
ما را به دیگران معرفی کنید!