کاردرمانی چگونه درمانی است و با سایر درمانها چه تفاوتی دارد؟

کاردرمانی درمانی هدفمند و بر اساس نقاط قابل بهبود در عملکردهای اجرایی و رفتاری افراد می باشد ؛ هدف ارتقای سطح توانمندیهای فرد است به گونه ای که بتواند مستقل باشد. ویژگیهای اصلی در این نوع از مداخلات درمانی به شرح ادامه است: 

 • کاردرمانگر زیر نظر سازمان نظام پزشکی فعالیت می کند. 
 • با ارزیابی جامع مهارتهای اصلی (حرکتی، شناختی، ادراکی، رفتاری، ارتباطی و کلامی)، اشکالات فرد را ریشه یابی می کند. 
 • با تسلط بر علوم مختلف از جمله فیزیولوژی، آناتومی و روانشناسی یک برنامه جامع درمانی با توجه به اشکالات فرد (رفتاری و یا عملکردی) ارائه می کند.
 • برنامه جامع درمانی کاملا بر اساس ریشه اشکالات طراحی و اجرا می شود، به همین جهت برای هر فرد منحصر به فرد و با دیگری متفاوت است و درمان تا زمان تثبیت وضعیت فرد در حد مطلوب ادامه خواهد یافت.
 • از یک سلسله فعالیت های هدفمند و تمرینات کاربردی مرحله ای جهت حل مشکلات عملکردی و رفتاری استفاده می کند.
 • هدف اصلی درمان آمادگی و توانمند سازی فرد برای داشتن یک زندگی شاد و موفق آن هم به طور مستقل، موثر و توانمند است.
 • در تمامی مراحل درمان، فرد مشارکت کامل دارد ضمن اینکه برای توفیق و اثربخشی درمان، مشارکت خانواده امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. 
 • فعالیت کاردرمانگران یک فعالیت چند زمینه ای حسی، حرکتی، ادراکی، شناختی و … است و لذا با فعالیت مشاورین بسیار متفاوت می باشد. 
 • اصولا در مداخلات کاردرمانی هیچگونه تجویز دارویی وجود ندارد مگر اینکه به تشخیص پزشک متخصص درمان دارویی هم می بایست به صورت مکمل باشد. 

در کاردرمانی کوشا مداخلات درمانی در اشکال کاردرمانی ذهنی و جسمی، بازی درمانی، موسیقی درمانی و پردازشگر هوشمند برای کودکان و نوجوانان انجام می شود در صورت تمایل با ما تماس بگیرید.

مطالب مرتبط

کاردرمانگر چگونه به کودک شما کمک می کند؟

کاردرمانی کودکان چیست؟

کاردرمانی به چه کودکانی کمک می کند؟

ما را به دیگران معرفی نمائید
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •