تفاوت کاردرمانی با سایر درمانها چیست؟

وجه تمایز و مزیت کاردرمانی در مقایسه با سایر درمانها، تاکید آن بر استفاده گسترده از “فعالیت های هدفمند” است. فعالیت هدفمند به فعالیت هایی گفته می شود که فرد به طور فعال در آن شرکت دارد. این فعالیت ها موجب هماهنگی سیستم های جسمی٬ ذهنی ٬ عاطفی و شناختی شده و در طی انجام آن توجه فرد معطوف به انجام فعالیت است. فعالیت هایی که برای درمان انتخاب می شوند باید دارای خصوصیات زیر باشند:

 • هدف مشخصی داشته باشند.
 • منجر به افزایش مهارت های فردی و بالا بردن عملکرد های فرد شود.
 • مطابقت با جنس٬ سن و علاقه فرد باشد.
 • بر اساس  آگاهی  و حرفه فرد انجام  شود.
 • باعث ایجاد حرکات و وضعیت های نادرست نشود.
 • عملکردهای فرد را در زمینه های مختلف جسمی و ذهنی مشارکت دهد.

 

تفاوت عمده ی کاردرمانی با رشته های دیگر مانند روانشناسی و فیزیوتراپی  در این است که سایر رشته ها ٬ تکنیک را به طور صرف استفاده می کنند ولی در کاردرمانی، تکنیک در غالب فعالیت استفاده می شود. هدف از درمان فرد در کاردرمانی ایجاد یا بهبود عملکرد او در زندگی است و فعالیت هایی که ارائه می دهد اغلب بر همین مناسبت.  به عبارتی دیگر کاردرمانی معتقد است اگر عضله بیمار تقویت شود و یا ضایعه از بین برود ولی بیمار نتواند از عضو آسیب دیده برای انجام فعالیت های روزمره ی زندگی اش استفاده کند درمان انجام نشده است. متخصصان‌ کاردرمانی‌ با تسلط‌ کافی‌ بر علوم‌ مختلف‌ فیزیولوژی‌، آناتومیکی‌ و روان‌ شناختی‌ یک‌ برنامه‌ جامع‌ درمانی‌ را به‌ بیماران‌ ارائه‌ می‌دهند.

در کار درمانی‌، بیماری‌ و تأثیرات‌ آن‌ در تمام‌ ابعاد زندگی‌ فرد، مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد. هدف‌ این‌ رشته‌ بالا بردن‌ استقلال‌ و افزایش‌ سطح‌ توانمندی‌ بیمار برای‌ انجام‌ فعالیتهای‌ روزمره‌ و اجتماعی‌ و مهارت‌های‌ زندگی‌ می‌باشد. تخصص‌ یک‌ کاردرمانگر‌ کمک‌ به‌ بازتوانی‌ جسمی‌، حرکتی‌، ذهنی‌ و روحی‌ افرادی‌ است‌ که‌ دچار اشکالات و ناتواناییهایی در عملکردهای اجرایی، رفتاری و انطباقی می‌باشند و علاوه‌ بر آن‌ کاردرمانگر‌ با آموزش‌ کار و فعالیتهای‌ مختلف‌ متناسب‌ با نوع‌ اشکال و بالا بردن‌ توان‌ ذهنی‌ و جسمی با استفاده‌ از مداخلات درمانی مختلف‌، علاوه‌ بر مقابله‌ با ناتوانی ها و جلوگیری‌ از پیشرفت‌ آن، فرد (کودک و بزرگسال) را به‌ محیط‌ اجتماعی‌ باز گردانده‌ و استقلال‌ او را فراهم‌ می‌آورد.

مطالب مرتبط

کاردرمانگر چگونه به کودک شما کمک می کند؟

کاردرمانی کودکان چیست؟

کاردرمانی به چه کودکانی کمک می کند؟

ما را به دیگران معرفی نمائید
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •