کاردرمانی در اختلال اتیسم

کاردرمانی در اتیسم

براساس تعریف انجمن کاردرمانی امریکا، کاردرمانی درمان ماهرانه ای است که به افراد  کمک می کند تا به استقلال در همه جنبه های زندگی خود دست یابند.
کاردرمانی کمک می کند تا افراد، مهارت های حرفه ای لازم در زندگی را برای کسب استقلال و رضایت مندی بدست آورند. اغلب اوقات کاردرمانگران با افراد صدمه دیده برای کسب مجدد توانایی، استفاده از دست ها در فعالیت های مختلف زندگی روزانه، توانایی نوشتن و مراقبت های شخصی، کار می کنند.

--

کاردرمانی در اتیسم

در خصوص اختلال اُتیسم، مهمترین نکته بهره گیری کودک از مداخلات منظم و مداوم کاردرمانی در اشکال متفاوت آن است.
کاردرمانگران امروزه به طور وسیعی دامنه فعالیت های حرفه ای خود را گسترش داده اند. بطوریکه در گذشته کاردرمانگران ممکن بود برا ی مثال در زمینه بهبود مهارت نوشتن، لباس پوشیدن و غیره با کودکان اتیسم کار کنند. اما از آنجایی که افراد مبتلا به اتیسم، کمبودهای اساسی در مهارت های شخصی و اجتماعی مورد نیاز برای یک زندگی مستقل دارند، کاردرمانگران امروزه شیوه هایی را برای رفع این نیازها به کار می برند.
برای مثال: فراهم کردن مداخلاتی که به کودک کمک نماید تا به تحریکات حسی پاسخ مناسب را بدهد؛ بطور مثال این مداخلات ممکن است شامل تاب دادن، برس زدن، بازی روی توپ مخصوص و تمام فعالیت هایی باشد، که از طریق آن کودک بتواند بدنش را در فضا بهتر کنترل نماید.

همچنین تسهیل فعالیت های بازی، که تعامل و ارتباط با دیگران را آموزش می دهد و به آن کمک می کند. برای کاردرمانی در زمینه اُتیسم می توان از بازی درمانی های ساختار یافته، به صورت ویژه و تخصصی، استفاده نمود؛ تا مهارت های هیجانی، هوشی و حتی جسمانی را بهبود ببخشد.

راه های کمک به درمان اتیسم

1. اتخاذ استراتژی هایی برای کمک به افرادی که از یک مرحله به مرحله دیگر در گذر هستند. مثلا برای یک کودک مبتلا به اُتیسم ممکن است شیوه های مناسبی استفاده شود، که بتواند جابجایی و انتقال از مدرسه به خانه را بهتر کنترل کند.

2. استفاده از شیوه های تطابقی و استراتژی ها برای جبران ناتوانی های بارز. (برای مثال آموزش استفاده از کیبورد، زمانی که آموزش نوشتن با دست امکان پذیر نیست و یا انتخاب یک جلیقه سنگین برای افزایش تمرکز و غیره).

3. علاوه بر این، پزشک متخصص اطفال و روانپزشک کودکان، می تواند به والدین در شناساندن مداخلات زودهنگام و قابل دسترس که از طریق مراکز توانبخشی و پزشکی ارائه می شوند، کمک نماید.

کاردرمانی و گفتاردرمانی کوشا

در کاردرمانی و گفتاردرمانی کوشا در خلال مداخلات کاردرمانی ذهنی و جسمی، حسی و حرکتی، موسیقی درمانی، بازی درمانی و گفتاردرمانی به کودکان اتیسم کمک می شود، تا با ارتقای سطح مهارتهایشان بتوانند توفیق بیشتری در زندگی روزانه خود داشته باشند و از حداکثر استقلال که ظرفیتش را دارند، بهره مند شوند.

ما را به دیگران معرفی کنید!