چگونه به رفع اشکالات و توانمندسازی فرزند شما کمک می کند؟

کاردرمانی کوشا چگونه به رفع اشکالات و توانمندسازی فرزند شما کمک می کند؟

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که اساسا والدین چه زمانی می بایست برای رفع اشکالات و توانمندسازی فرزندشان به کاردرمانی مراجعه کنند؛ ساده ترین و جامع ترین پاسخ این است که؛ هرگاه تداوم اشکالات در عملکردهای اجرایی و یا رفتاری فرزندتان بر فعالیتهای روزمره آنها تاثیر منفی گذاشته است، زمانی است که می بایست به کاردرمانی کوشا و یا سایر مراکز کاردرمانی کودکان مراجعه نمایید.

به عنوان مثال کودکی که مهارتهای دست ورزی او ضعیف است و در نتیجه؛

  • نقاشی نمیکشد و یا مقاومت می کند
  • فعالیتهای شخصی اش را خودش انجام نمی دهد؛ بستن زیپ کاپشن، پوشیدن لباس و بستن دگمه ها، بستن بند کفشها و …
  • از وسایل نمی تواند به درستی استفاده کند مثل قاشق و چنگال و …
  • و قطعا همه این موارد موجب می شود تا به درستی نتواند بازی کند و یا با همسالانش هم ارتباط و تعامل مثبتی داشته باشد. 

در واقع این کودک اشکال عملکردی دارد که بر رفتار او هم تاثیر گذاشته و برایند همه اینها سبب مقاومت و ایجاد اختلال در فعالیتهای روزمره اش شده است. در اینگونه موارد و یا موارد مشابه ضروری است که به کاردرمانی مراجعه کنید و به صورت تخصصی پیگیر حل و فصل مسائل و نجات کودکتان از این شرایط باشید چون کودکان بر اشکالات خود اشراف دارند و تداوم آنها موجب بروز اختلالات رفتاری و اضطرابی و کاهش اعتماد به نفس خواهد شد. 

در بسیاری از موارد والدین رفع و رجوع اشکالات کودک را به افزایش سن کودک موکول می کنند و گمان می کنند که با افزایش سن اشکالات هم برطرف خواهد شد. متاسفانه باید تاکید کرد که مشکالات رفتاری و یا عملکردی تکرار شونده که زندگی روزمره فرزند شما را تحت تاثیر قرار می دهد، با افزایش سن و خود به خود برطرف نخواهد شد. بلکه این رفتار برای مدتی خاموش می شود و پس از آن و با افزایش سن به شکلی دیگر آشکار خواهد شد و گرفتاریهای بزرگتری ایجاد می شود. برای روشن تر شدن موضوع مثالهای زیر را مطالعه کنید: 

  • مثلا پرت کردن و شکستن اشیا که ممکن است تبدیل به زدن و یا آزار همسالان و قلدری کردن شود.
  • جیغ زدن های مکرر تبدیل به پرخاشگریهای کلامی و اشکالات ارتباطی شود. 
  • عدم رعایت قوانین و دستور پذیری که بعدا تبدیل به رفتارهای ضد اجتماعی و اشکالات متعدد در مدرسه و جامعه می شود. 
  • حرف نزدن و گوشه گیری تبدیل به اشکالات ارتباطی و کمبود اعتماد به نفس و اشکالات اضطرابی شود. 
  • گوش ندادن و خوب نگاه نکردن تبدیل به اشکالات توجهی و یادگیری و … می شود. 
  • اشکالات گفتاری (لکنت زبان، تاخیر کلامی، اشکالات تلفظی و …) تبدیل به مشکلات ارتباطی، یادگیری و اضطرابی شود. 

بنابراین زمانی که شاهد بروز اشکالات در عملکردهای رفتاری و اجرایی کودک خود بودید به کاردرمانی کوشا مراجعه کنید. در کاردرمانی کوشا در گام نخست فرزند شما به صورت جامع ارزیابی می شود تا ریشه اشکالات به درستی شناسایی شده و راهکارهای درمانی بر اساس نوع و ریشه اشکالات به شما توصیه می شود . با توجه به نتایج ارزیابی و ابعاد مشکل و همچنین مهارتهایی که می بایست در فرزند شما رشد کند کاردرمانگران کوشا مداخلات درمانی را در قالب جلسات کاردرمانی ذهنی/جسمی، موسیقی درمانی، بازی درمانی، پردازشگر هوشمند و یا بهره گیری از مداخلات گفتاردرمانی به شما توصیه می کنند. 

این جلسات به صورت مکمل (ترکیبی از یک تا چهار جلسه درمانی) به صورت منظم و مداوم آغاز خواهد شد و فرزند شما در فرایند درمان قرار خواهد گرفت. چنانچه جلسات کاردرمانی به صورت منظم و مداوم انجام شود و شما هم همکاری مناسبی با درمانگران داشته باشید و فعالیتها و تمرینها را در خانه با فرزند خود کار کنید و همچنین نکات رفتاری که به شما گفته می شود را رعایت نمایید، اصولا شاهد آغاز تغییرات فرزندتان و رشد مهارتهایش خواهید بود. البته مداخلات کاردرمانی کوشا تا زمان تثبیت عملکرد فرزند شما در سطح مورد انتظار تداوم خواهد داشت یعنی زمانی که عملکردهای اجرایی و یا رفتاری کودک شما به سطح مطلوب و مناسب برسد. 

❌❌❌ بنابراین به محض مشاهده اشکالات تکرار شونده در فرزندتان با یک ارزیابی جامع کاردرمانی جهت حل مشکل اقدام کنید. در صورتیکه تمایل دارید فرزندتان در کاردرمانی کوشا ارزیابی و مشکلاتش حل و فصل شود، جهت تعیین وقت با شماره های زیر تماس بگیرید.

ما را به دیگران معرفی نمائید