کاردرمانی کوشا برای همه کودکان

چه زمانی برای کودکم به کاردرمانی مراجعه کنم؟

 اساسا والدین چه زمانی می بایست برای رفع اشکالات و توانمندسازی فرزندشان به کاردرمانی مراجعه کنند؛ ساده ترین و جامع ترین پاسخ این است که؛ هرگاه تداوم اشکالات در عملکردهای اجرایی و یا رفتاری فرزندتان بر فعالیتهای روزمره آنها تاثیر منفی گذاشته است، زمانی است که می بایست به کاردرمانی کوشا و یا سایر مراکز کاردرمانی کودکان مراجعه نمایید. (توضیحات کاملتر برای علاقه مندان)

به عنوان مثال کودکی که:

 • خوب گوش نمی کند و نمی بیند و فراموشکار است.
 •  نقاشی نمیکشد و یا مقاومت می کند.
 •  فعالیتهای شخصی اش را خودش انجام نمی دهد.
 •  از وسایل نمی تواند به درستی استفاده کند .
 •  تعداد کلماتی که استفاده می کند محدود است.
 •  در بیان جملات اشکال و یا اساسا تاخیر دارد.
 •  شناختهایش متناسب با سنش نیست.
 • به تنهایی نمی تواند بازی کند و یا با همسالانش هم ارتباط و تعامل مثبتی ندارد.
 •  در انجام وظایف روزمره اش بی انگیزه است و همکاری نمی کند.
 • به قوانین و انضباط خانه و یا کلاس توجهی نمی کند.

و خیلی از موارد دیگر که با توجه به سن، به صورت مداوم و تکرار شونده می بینید و البته ساير اشكالات و اختلالاتي كه جهت رسیدگی به آنها، مداخلات كاردرماني و گفتاردرمانی ضروری است.

-------

در بسیاری از موارد والدین رفع و رجوع اشکالات کودک را به افزایش سن کودک موکول می کنند و گمان می کنند که با افزایش سن اشکالات هم برطرف خواهد شد.
متاسفانه باید تاکید کرد که مشکالات رفتاری و یا عملکردی تکرار شونده که زندگی روزمره فرزند شما را تحت تاثیر قرار می دهد، با افزایش سن و خود به خود برطرف نخواهد شد. بلکه این رفتار برای مدتی خاموش می شود. پس از آن و با افزایش سن به شکلی دیگر آشکار خواهد شد و گرفتاریهای بزرگتری ایجاد می شود. 

برای روشن تر شدن موضوع مثالهای زیر را مطالعه کنید:

 • مثلا پرت کردن و شکستن اشیا که ممکن است تبدیل به زدن و یا آزار همسالان و قلدری کردن شود.
 • جیغ زدن های مکرر تبدیل به پرخاشگریهای کلامی و اشکالات ارتباطی شود.
 • عدم رعایت قوانین و دستور پذیری که بعدا تبدیل به رفتارهای ضد اجتماعی و اشکالات متعدد در مدرسه و جامعه می شود.
 • حرف نزدن و گوشه گیری تبدیل به اشکالات ارتباطی و کمبود اعتماد به نفس و اشکالات اضطرابی شود.
 • گوش ندادن و خوب نگاه نکردن تبدیل به اشکالات توجهی و یادگیری و … می شود.
 • اشکالات گفتاری (لکنت زبان، تاخیر کلامی، اشکالات تلفظی و …) تبدیل به مشکلات ارتباطی، یادگیری و اضطرابی شود.

بنابراین زمانی که شاهد بروز اشکالات در عملکردهای رفتاری و اجرایی کودک خود بودید به کاردرمانی مراجعه کنید.

مراحل کاردرمانی در کوشا  

در کاردرمانی کوشا در گام نخست، فرزند شما به صورت جامع ارزیابی می شود تا ریشه اشکالات به درستی شناسایی شده و راهکارهای درمانی بر اساس نوع و ریشه اشکالات به شما توصیه می شود.
سپس با توجه به نتایج ارزیابی و ابعاد مشکل و همچنین مهارتهایی که می بایست در فرزند شما رشد کند، کاردرمانگران کوشا مداخلات درمانی را در قالب جلسات کاردرمانی ذهنی/جسمی، موسیقی درمانی، بازی درمانی، پردازشگر هوشمند و یا بهره گیری از مداخلات گفتاردرمانی به شما توصیه می کنند.

این جلسات به صورت مکمل (ترکیبی از یک تا چهار جلسه درمانی)، به صورت منظم و مداوم آغاز خواهد شد و فرزند شما در فرایند درمان قرار خواهد گرفت.
چنانچه جلسات کاردرمانی به صورت منظم و مداوم انجام شود و شما هم همکاری مناسبی با درمانگران داشته باشید، و فعالیتها و تمرینها را در خانه با فرزند خود کار کنید و همچنین نکات رفتاری که به شما گفته می شود را رعایت نمایید، اصولا شاهد آغاز تغییرات فرزندتان و رشد مهارتهایش خواهید بود.
البته مداخلات کاردرمانی کوشا تا زمان تثبیت عملکرد فرزند شما در سطح مورد انتظار، تداوم خواهد داشت. یعنی زمانی که عملکردهای اجرایی و یا رفتاری کودک شما به سطح مطلوب و مناسب برسد. بنابراین به محض مشاهده اشکالات تکرار شونده در فرزندتان با یک ارزیابی جامع کاردرمانی جهت حل مشکل اقدام کنید.

ما را به دیگران معرفی کنید!