کاردرمانگر متخصصانی چند وجهی

کاردرمانگران چگونه به کودکان کمک می کنند؟

کاردرمانگران بر علوم مختلفی تسلط دارند. آنها می توانند برنامه درمانی تلفیقی و چند جانبه ای را، برای رفع اشکالات و ارتقای مهارتهای فردی برای رسیدن به حداکثر توان و استقلال طراحی کنند. برنامه ای که جنبه های آناتومیک، روانشناختی، عصب روانشناختی و حتی محیطی فرد را کاملا لحاظ می کند و هیچ جنبه ای مغفول نمی ماند.

مهمترین مساله این است که فرد بتواند خوب خودش شود و با هر سطح از توانایی بتواند از بیشترین مقدار ظرفیتش برای یک زندگی شاد و مستقل بهره ببرد. می توانید منابع خارجی را در این مورد مطالعه کنید. بنابراین در مداخلات کاردرمانی، هم عملکردهای اجرایی (حسی، حرکتی، پردازشی، توجهی، ادراکی و …) و هم رفتارها و تعاملات اجتماعی و عاطفی کودک توامان مد نظر قرار می گیرد.

-----

کاردرمانگر به فرزند شما کمک می کند تا عملكردهاي اجراييش بهبود يافته و تقويت شود:

 • تمركز بيشتري داشته باشد.
 • به آنچه ميبيند و ميشنود به درستي دقت كند.
 • بهتر به خاطر بسپارد و حافظه اش تقويت شود. 
 • بتواند برنامه ريزي و زمان بندي كند.
 • مهارتهاي حركتي را اصلاح و تقويت كند.
 • در حركات خود تعادل و هماهنگي بيشتري داشته باشد.
 • از حواس پنجگانه اش به درستي استفاده كند.

 کاردمانگر همچنین به فرزند شما کمک می کند تا در تعاملات اجتماعي و مسائل رفتاري، صحيح و موفق عمل كند:

 • هيجانات و احساسات خود را به درستي بروز دهد.
 • دستور پذير و قانونمند باشد.
 • با گروه همسالان روابط و تعاملات صحيحي داشته باشد.
 • مشكلات اضطرابي را حل مي كند. 
 • در موقعيت هاي متفاوت رفتار صحيح بروز دهد. 
 • اعتماد به نفس را در او تقويت ميكند.
 • خشم و پرخاشگري كودك را مهار مي كند.


شما هم می توانید با ارزیابی جامع فرزندتان نزد کاردرمانگران، از چگونگی وضعیت عملکرد و مهارتها و توانمندیهای کودکتان مطلع شوید، تا در صورت وجود اشکال با بهره گیری از مداخلات کاردرمانی به توانمندسازی فرزندتان و بازتوانی عملکرهای اجرایی و رفتاری او کمک کنید.

در کانال تلگرامی کاردرمانی و گفتاردرمانی کوشا عضو شوید و از مطالب بسیاری زیادی که قطعا در مسیر رشد و نمو فرزند شما موثر است، استفاده کنید. 

ما را به دیگران معرفی کنید!