تست بیش فعالی کودک ویژه والدین.

فقط یک روانپزشک و یا متخصص مغز و اعصاب کودکان می تواند با اطمینان بگوید که آیا علائم حواس پرتی، تکانشگری و بیش فعالی به اندازه کافی شدید و مداوم هستند که تشخیص مثبت اختلال نقص توجه – بیش فعالی (ADHD) را نشان دهند. اما اگر نگران این هستید که کودک شما علائم ADHD را نشان می دهد، این تست را انجام دهید تا رفتارهای او را بهتر بسنجید و بدانید آیا پیگیری جدی لازم است یا خیر؟

این پرسشنامه برای تعیین اینکه آیا کودک شما علائمی مشابه علائم اختلال نقص توجه – بیش فعالی (ADHD)  دارد یا خیر طراحی شده است. اگر پاسخ شما به تعداد قابل توجهی از این سؤالات “همیشه” یا “بیشتر اوقات” است، با متخصصین اشاره شده مشورت کنید تا از طریق ارزیابی بالینی دقیق، مساله کاملا مشخص شود.

  1. کودک من اشتباهاتی از روی بی دقتی انجام می دهد؟
همیشهبیشتر اوقاتگاهیبه ندرتهرگز

2. فرزند من در بازی ها نوبت را رعایت نمی کند و منتظر نمی ماند و اسباب بازی ها را از همبازی هایش می قاپد؟

همیشهبیشتر اوقاتگاهیبه ندرتهرگز

3. فرزند من قبل از رفتن به فعالیت بعدی، فعالیت قبلی را کامل نمی کند.

همیشهبیشتر اوقاتگاهیبه ندرتهرگز

 4. فرزند من حتی در یکجا نشینی مشکل دارد.

همیشهبیشتر اوقاتگاهیبه ندرتهرگز

5. در کلاس یا در خانه، فرزندم پاسخ سوالات را قبل از اینکه به طور کامل پرسیده شود، می گوید.

همیشهبیشتر اوقاتگاهیبه ندرتهرگز

6. فرزند من انجام کارها را فراموش می کند، حتی اگر مدام به او یادآوری شود.

همیشهبیشتر اوقاتگاهیبه ندرتهرگز

7. فرزند من چیزهایی مانند انجام تکالیف را فراموش می کند و وسایل شخصی را گم می کند.

همیشهبیشتر اوقاتگاهیبه ندرتهرگز

8. فرزند من زیاد حرف می زند، حتی زمانی که حرف زیادی برای گفتن ندارد.

همیشهبیشتر اوقاتگاهیبه ندرتهرگز

9. برای فرزندم خیلی سخت است که روی تکالیف یا کارهای دیگر متمرکز بماند.

همیشهبیشتر اوقاتگاهیبه ندرتهرگز

10. حتی وقتی مستقیماً با او صحبت می کنیم، به نظر می‌رسد فرزندم توجهی نمی‌کند.

همیشهبیشتر اوقاتگاهیبه ندرتهرگز

11. کودک من طوری حرکت می کند که انگار درون آن یک موتور روشن است.

همیشهبیشتر اوقاتگاهیبه ندرتهرگز

12. فرزند من سعی می کند از فعالیت هایی که نیاز به تمرکز مداوم و تلاش ذهنی زیادی دارد، اجتناب کند.

همیشهبیشتر اوقاتگاهیبه ندرتهرگز

13. حتی کوچکترین محرک ها نیز می‌تواند حواس فرزندم را پرت کند.

همیشهبیشتر اوقاتگاهیبه ندرتهرگز

14. به نظر می رسد کودک من دائماً بی قرار است.

همیشهبیشتر اوقاتگاهیبه ندرتهرگز

15. فرزند من فعالیت ها و گفتگوهای دیگران را قطع می کند.

همیشهبیشتر اوقاتگاهیبه ندرتهرگز

16. فرزند من نمی تواند فعالیتهایش را سازمان دهی کند و نظم دهد حتی با کمک من.

همیشهبیشتر اوقاتگاهیبه ندرتهرگز

Based on the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), published by the American Psychiatric Association.

 

ما را به دیگران معرفی کنید!