شاخص های استقلال (خودیاری)، کودک دو ساله چیست؟

شاخص استقلال کودک چیست؟

منظور ما از شاخص های استقلال این است که در هر سنی کودک چه فعالیت هایی را می بایست مستقل انجام دهد.
در نهایت رشد این شاخص ها باعث می شود که کودکان در فعالیتهای خود مراقبتی یا خودیاری (ADL) به استقلال برسند.
شاخص های استقلال می تواند نشان دهنده رشد هماهنگ و همگن دیگر ویژگیهای رشدی در کودکان باشد. یعنی زمانی که کودک در هر سنی بتواند به رشد شناختی، حرکتی، کلامی، رفتاری و ارتباطی لازم برسد، رفته رفته به سمت استقلال در انجام کارهای روزانه اش پیش می رود.

مراقبت والدین ضروری است

والدین در رشد این شاخص ها نقش اساسی دارند. البته نظارت بر روند رشد و پیگیری سریع هرگونه افت و تاخیر بسیار ضروری است.
در صورت مشاهده افت و یا تاخیر و یا عدم تطابق توانایی های فرزندتان با نقاط عطفی که در ادامه آمده است، با ما تماس بگیرید و زمان طلایی رشد کودک را از دست ندهید.

یک تا دو سالگی انجام می دهد:

 • تمایز بین اشیاء خوراکی و غیرقابل خوردن (18 ماه).
 • به دنبال اشیاء پنهان در مکان مناسب.
 • بازی در کنار سایر کودکان.
 • تقلید از رفتار بزرگسالان.
 • شرکت در بازی های تخیلی.
 • آگاهی از تایید یا عدم موافقت والدین.
 • درک خطرات نخستین مانند اجسام داغ، پله، شیشه و… .
 • تعامل منظم و مثبت با بزرگسالان یا مراقبین.
 • آماده شدن برای حذف و یا تغییرات پوشک.
 • خوابیدن منظم در ساعات مشخصی در روز و شب.
 • تلاش برای مسواک زدن.
 • دانستن محل نگهداری اقلام آشنا.
 • برداشتن کفش و جوراب.
 • همکاری در پوشیدن لباس و یا پانسمان کردن.

 

مشکلات و موانع احتمالی

 • ممکن است در معاشرت با والدین و توجه اشتراکی مشکل داشته باشد.
 • به دلیل درک و توجه ضعیف ممکن است برای تقلید دچار مشکل شود.
 • ممکن است در مهارت های بازی تأخیر داشته باشد. مثلا علاقه کمی به اسباب بازی نشان می دهد.
 • در یادگیری وظایف مراقبت از خود مانند مسواک زدن و درآوردن کفش و جوراب مشکل داشته باشد.
 • در خوردن، جویدن و بلع غذاها با بافتهای مختلف مشکل داشته باشد.
 • ممکن است در طول روز بیقرار باشد و اغلب شب ها بیدار شود.
ما را به دیگران معرفی کنید!