کودک عصبانی را کمک کنید.

چرا فرزندم به صورت مداوم عصبانی می شود!

از هجده ماهگی به بعد شما ممکن است شاهد بروز عصبانیت در فرزندتان باشید. این حالت بستگی به علت اصلی آن و در طول زمان تشدید خواهد شد و یا اینکه از بین خواهد رفت. بنابراین دانستن علل بروز عصبانیت در کودکان می تواند به والدین کمک کند تا اقدام موثر و به موقع را برای کنترل و رفع این مشکل انجام دهند. برخی از اصلی ترین دلایل عصبانیت در کودکان در ادامه آمده است:

 • ناتواني در بيان صحيح مفاهيم: وقتی کودک در برقراری ارتباط کلامی اشکال داشته باشد و نتواند حالات مساعد و یا نامساعدش را برای اطرافیان توصیف کند؛ عصبانی شدن یک راهکار می شود که هم توجه بگیرد و هم به محیط بفهماند که مساله ای هست.
 • تداوم و عدم درمان مشكلات اضطرابي: اگر اضطراب کودک درمان نشود و تداوم پیدا کند پس از مدتی با بروز رفتارهای پرخاشگرانه و عصبانیت مداوم او همراه خواهد شد. یعنی رفتارهای اضطرابی او با عصبانیت همراه می شود که رسیدگی به این مساله بسیار ضروری است. 
 • داشتن الگوي نامناسب رفتاري: اگر الگوی رفتاری کودک که می تواند یک شخصیت کارتونی، فردی که بسیار دوستش دارد و … یک فرد عصبانی باشد کودک هم به تبعیت از آن الگو رفتاری پرخاشگرانه و توام با عصبانیت خواهد داشت. 
 • والدين پرخاشگر: اگر والدینی عصبانی هستید، فرزند شما هم عصبانی می شود چون کودکان آیینه والدینشان هستند و در طی دوران رشد مهارتهای رفتاری و ارتباطی؛ تمامی رفتارها و کلام آنها را تقلید می کنند.
 • كمبود اعتماد به نفس: وقتی کودک نمی تواند از توانمندیهایش به درستی استفاده کند و آنها را بروز دهد و تصویر مثبتی از خودش داشته باشد، با عصبانیت وارد تعاملات اجتماعی خواهد شد.
 • عدم توانايي در كنترل موثر هيجانات و احساسات: کودکان رفته رفته باید یاد بگیرند که احساسات و هیجاناتشان را به درستی ابراز کنند حال مثبت باشد و یا منفی . اما ناتوانی در بروز احساسات یکی از عواملی است که منجر به عصبانی شدن کودک می شود و در واقع تنها شیوه ای است که می تواند هیجاناتش را بروز دهد. 
 • ديدن صحنه هاي خشونت آميز در فيلمها و كارتونها و تداوم آن در زندگی روزمره کودکان قطعا منجر به بروز رفتارهای پرخاشگرانه و عصبانیت خواهد شد.


سایر موارد تاثیر گذار بر تداوم عصبانیت کودکان

همچنین سایر موارد زیر هم می تواند منجر به تداوم و تشدید عصبانیت در کودکان شود: 

 • انجام مستمر بازيهاي جنگي و خشن و بازیهایی که تناسب صحیح با سن و سطح شناخت کودکان ندارد.
 • ناتواني در بيان صحيح درد و يا حالتهاي نامساعد فيزيكي.
 • مشكلات گفتاري
 • اشکالات ارتباطی و ناتوانی در برقراری تعامل صحیح و مثبت با سایرین


راهکار چیست؟

لطفا این مشکل را پشت گوش نیاندازید. شما می توانید با انجام یک ارزیابی جامع در کاردرمانی کوشا و شناسایی و ریشه یابی علل پرخاشگری و استفاده از مداخلات کاردرمانی که به شما توصیه می شود، برای همیشه به رنج فرزندتان پایان دهید، تداوم عصبانیت در کودکان اصلا خوب نیست . 
در کوشا در خلال جلسات بازی درمانی و موسیقی درمانی ، این اشکال کودکان حل و فصل می شود. 

ما را به دیگران معرفی کنید!