چرا فرزندم ریاضی را نمی فهمد؟

وجود دشواری مداوم در درک ریاضی

وجود دشواری مداوم در یادگیری ریاضی و ناتوانی در فهم و درک آن، می تواند نشان دهنده  گونه ای از اختلالات یادگیری در کودکان باشد. که از آن به عنوان اختلال ریاضی هم ممکن است نام ببرند. اما در واقع کودک اشکالات اساسی و پایه ای در گیرنده های یادگیری خود دارد به گونه ای که مانع می شود تا بتواند درک صحیحی از ریاضیات داشته باشد.
البته این مساله نباید با بی علاقگی به درس ریاضیات اشتباه گرفته شود. گاهی اوقات برخی افراد علاقه ای به ریاضی ندارند. ضمن اینکه در درک و شناخت این علم هم دشواری ندارند.
بلکه شاید بی انگیزه هستند و تنها برای عبور از آزمونها مجبور به تمرین و مطالعه می شوند.  که خب مساله ای بسیار طبیعی است.
اما اختلال زمانی است که فرد یک سلسله اشکالات به هم وابسته ای دارد که مجموعا مانع درک و فهم ریاضیات می شود که در ادامه به آنها اشاره شده است.

علل بروز اختلال ریاضی 

  • احتمالا در مهارت های ادراک کلامی اشکالاتی وجود دارد: 

ممکن است در فهمیدن و نام بردن اصطلاحات ریاضی ،فهمیدن و نام بردن اعمال و مفاهیم ریاضی و تبدیل جنبه های نوشتاری به نماد های ریاضی مشکل داشته باشند؛مثلا ممکن است مفاهیم چپ و راست، بزرگ و کوچک، جمع و تفریق را نتوانند به درستی متوجه شوند و تفکیک کنند.

  • مهارت های شناختی دچار اشکال است:

ممکن است در شناسایی و درک نمادها و مرتب کردن مجموعه اعداد مشکل داشته باشند؛ مثلا نماد + ، – ، /، = و … را نتوانند به درستی تمیز دهند و درک تفاوت محاسبه با هر نماد برایشان دشوار است.

  • اشکال عمده در مهارت های ریاضي وجود دارد:

ممكن است در رعایت توالی عملیات ریاضی، شمارش و یادگیری جدول ضرب و انجام محاسبات ریاضی دچار مشکل باشند؛ به طور مثال ممکن است کودک نتواند عمل جمع کردن ۲ عدد یا بیشتر را باهم انجام دهد.

  • مهارت های مربوط به توجه و تمرکز هم اشکال دارد:

فاکتورهای توجهی کودک مهارتهای پردازش دیداری، شنیداری و … دچار اشکال است یعنی نمی تواند به خوبی گوش کند و به خوبی ببیند و به تناسب دریافتهایش بازخورد مناسبی داشته باشد. 

چه باید کرد: 

با توجه به توضیحات ارائه شده؛ زمانی که کودکی اختلال ریاضی داشته باشد مشکل فقط عدم درک ریاضیات نیست. بلکه اشکال در مهارتهایی است که برای داشتن یک زندگی مستقل و پرنشاط، ضروری است.
بنابراین عدم درمان و رسیدگی قطعا در بزرگسالی دشواری های زیادی را در پی خواهد داشت. مهارتهای کلامی، توجهی ، شناختی و … می بایست در کودکان به صورت هماهنگ و همگن رشد کند تا کودک بتواند از تمامی ظرفیتهایش برای استقلال بهره مند شود.
برای درمان هم می بایست مستقیما بر روی رشد مهارتهای اساسی و انچه که اشکال هست کار شود که این امر فقط از طریق مداخلات بهنگام، منظم و مداوم کاردرمانی امکان پذیر خواهد بود. 
در کاردرمانی کوشا اختلالات یادگیری و اختلالات رياضي در كودكان، از طریق مداخلات کاردرمانی پردازشگر هوشمند، کاردرمانی ذهنی و موسیقی درمانی و با انجام تمرینات و فعالیتهای مستمر و هدفمند، بهبود قابل توجهی نشان می دهد. 

ما را به دیگران معرفی کنید!