فرزندم تلاش می کند اما نتیجه نمی گیرد

آیا فرزند شما هم اینگونه است؟

او درس می خواند. تلاشگر است و به وظایفش کاملا آگاه است. حتی برای انجام وظایف و تکالیف مدرسه قوانین و نظم و گاهی اضطراب و وسواس خاصی دارد.
اما متاسفانه به تناسب تلاشی که می کند نتیجه نمی گیرد. اوج این اشکال هم معمولا با ورود به مقطع متوسطه و سخت تر شدن دروس و همچنین نتایج آزمونهای ورود به دانشگاه مشخص و محرز می شود.  زمانی که انتظار می رود بهترین نتیجه حاصل شود که اینطور نمی شود.

این فرزندان تلاشگر و زحمت کش غالبا نشانه های زیر را دارند:

  • افت تحصیلی ناگهانی.
  • نمی تواند زمان مشخصی را به درس خواندن اختصاص دهد و از این بابت بسیار اضطراب دارد و شکایت می کند (یعنی پرش افکار دارد).
  • با کوچکترین محرکی حواسش پرت می شود.
  • متنی را که می خواند ، برای یادگیری مجبور است که همواره از ابتدا مرور کند و نمی تواند از ادامه آنچه خوانده است مطالعه کند.
  • در درسهایی که کمی دشوار تر است ممکن است فرایند یادگیری آنها ناگهان متوقف شود و یا به سختی پیش رود.

آیا می دانید مشکل چیست؟

زمانی که فرزند شما خودکار و مستقل است و وظایفش را به درستی انجام می دهد اما به نتیجه مطلوب نمی رسد، حال در تحصیل یا حتی فراگیری زبان و یا یک مهارت هنری و غیره، احتمالا بخشی از اشکالات زیر وجود دارد.
که به علت عدم شناسایی و درمان تشدید شده و عملکرد او را تحت تاثیر قرار داده است:

  • نداشتن تمرکز و توجه کافی و اشکال در فاکتورهای توجهی.
  • اشکال در مهارتهای پردازش حسی به بیان ساده نمی توانند آنگونه که بایسته است به محرکهای حسی پیرامون پاسخ مناسب ارائه دهند و در واقع از تمام ظرفیتها و توانمندیهایش نمی تواند بهره برداری کند.
  • اشکالات اضطرابی ماندگار و تشدید شونده
  • اشکال در برخی مهارتهای رفتاری و اجتماعی مانند اعتماد به نفس و …
  • وجود برخی اشکالات در هماهنگیها و یا کنترل حرکتی و …


این موارد هر چه زودتر مشخص شوند راحت تر درمان می شوند. 

متاسفانه بسیاری از موارد بالا از چشم والدین پنهان می ماند. ضمن اینکه کودک تا حدود زیادی بر وجود اشکالات اشراف دارد.
بنابراین حتما به فرزندتان کمک کنید تا بتواند از این همه تلاش و کوششی که می کند بهترین نتیجه را بگیرد. کوشا در این زمینه به کودکان و نوجوانان کمک می کند.
شما می توانید با انجام یک ارزیابی جامع کاردرمانی برای کودکتان و یا انجام یک ارزیابی ویژه نوجوانان برای فرزند نوجوانتان؛ با شناسایی دقیق اشکالات (در صورت وجود) به آنها کمک کنید تا بیشترین بهره گیری را از ظرفیتهایشان داشته باشند.
فعالیتهایشان را بانشاط و استقلال بیشتری انجام دهند.  
در صورتیکه تمایل دارید فرزندتان در کاردرمانی کوشا ارزیابی و مشکلاتش حل و فصل شود، با ما تماس بگیرید. 

ما را به دیگران معرفی کنید!