به کودک "نه" بگوییم یا نگوییم.

“هیچی نگو ولش کن بچه است دیگه!”

بله متاسفانه بسیاری از والدین با گفتن این جمله تاکیدی که البته اشتباه است، از “نه” گفتن به فرزندشان طفره می روند و عبور می کنند. چون احتمالا این مساله تبعاتی را به دنبال خواهد داشت که ترجیح می دهند اتفاق نیفتد مانند غرزدن و یا گریه کودک و … . 
اما آنچه اهمیت دارد، این است که تا دو سالگی بله می توان با تعریف جایگزینهای جذاب ذهن و حواس کودک را از فعالیتی که اشتباه است، پرت کرد و به او “نه” نگفت بلکه به صورت عملی و عینی مسیر فعالیتش را تغییر داد. 
اما پس از دو سالگی، انتظار می رود که کودک مفهوم “نه” را متوجه بشود و در مواقع ضروری بشنود. 

در مسیر دو سالگی به بعد

شما می بایست به کودک خود در مواردی که لازم است؛ “نه” بگویید. اینگونه است که آنها کم کم متوجه محدودیتها، نظم و انضباط و مسائل رفتاری می شوند.
متوجه میشوند که همیشه اوضاع بر اساس خواسته های آنان نخواهد بود. و البته مهمتر اینکه متوجه خطر، آنچه آسیب می رساند و … هم خواهند شد که بسیار ضروری است. 
اغلب کودکانی که والدین آنها در این کار سهل انگاری کرده اند، تبدیل به کودکانی لوس، سرکش، متوقع و حتی گاهی منزوی شده اند چرا که اغلب در جمع همسالان همه چیز قرار نیست به طور کامل بر وفق مراد آنها باشد و آنها تنها می مانند.
کودکی که نه نمی شنود در مواجهه با موانع و محدودیتهایی که به صورت طبیعی برایش ایجاد می شود، احساس یاس و شکست و ناامیدی می کند.

در نه گفتن دقیق و قاطع و آرام باشید

البته این مساله بسیار ظریف است و گفتن مکرر “نه” هم ارزش این کلمه را نزد کودک از بین می برد. برای اینکه کودک شما درک صحیحی از محدودیتها، نظم و انضباط، خطرات، قوانین خانه و مسئولیت شخصی خود داشته باشد؛ ضروری است که در موارد زیر به آنها “نه” بگویید:

  • وقتی ممکن است خودش آسیب ببیند و یا به کسی و یا چیزی آسیب برساند.
  • خودش توانایی انجام درخواستش را دارد.
  • وقتی انجام کاری شما را خشمگین می کند.
  • وقتی به دنبال تمایلاتش هست و نه نیاز واقعی.
  • وقتی کاری بر خلاف اصول و مقررات خانه است که همه پذیرفته ایم.
  • وقتی فرد دیگری در اولویت قرار دارد.
  • وقتی برنامه خانواده تغییر می کند .


کوشا به شما کمک می کند

اگر در تعامل خود با فرزندتان اشکالات عدیده ای دارید؛ می توانید از مشاوره ویژه فرزندپروری کوشا استفاده کنید و قطعا شاهد تغییرات مثبت باشید. در صورتیکه تمایل دارید فرزندتان در کاردرمانی کوشا ارزیابی و مشکلاتش حل و فصل شود، جهت تعیین وقت با ما تماس بگیرید.

ما را به دیگران معرفی کنید!