کودکان شرطی به درستی رشد نمی کنند

وقتی کودک شرطی می شود.

والدین عزیز اگر میخواهید فرزند شما از تواناییهای رشدی اش استفاده کند و رفته رفته مهارتهایش ارتقا پیدا کند تا مستقل و توانمند شود؛ هرگز از این جملات شرطی استفاده نکنید و او را شرطی نکنید:

اگر … آنگاه … ❗️

  • اگر مشقاتو بنویسی آنگاه برات عروسک میخرم!
  • اگر اتاقتو مرتب کنی آنگاه می برمت پارک!
  • اگر درساتو بخونی آنگاه برات تبلت میخرم!
  • اگر با خواهر کوچیکت مهربون باشی آنگاه برات پیتزا میخرم!
  • اگر اینجا رو ریخت و پاش نکنی آنگاه برات لباس اسپایدرمن میخرم!
  • اگر پسر خوبی باشی آنگاه برات ماشین میخرم!
  • اگر دختر خوبی باشی آنگاه برات یه دوچرخه میخرم!

و بسیار جملاتی که به صورت شرطی به فرزندتان می گویید. تا از این طریق به موقعیت مطلوب و مورد انتظار دست پیدا کنید.
اما لطفا هرگز از این عبارت شرطی برای انجام آنچه که وظیفه فرزندتان است استفاده نکنید؛ درس خواندن ، مرتب بودن، کمک کردن، خوب بودن، مسئولیت پذیر بودن و … اینها همه وظیفه فرزند شماست نه کار خارق العاده ای که انجام می دهند.
با استفاده مکرر از جملات شرطی،  فرزند شما عادت می کند به اینکه برای انجام هر کاری یک چیزی بگیرد، بنابراین برای رسیدن به موقعیت مطلوبش لازم نیست که تلاش زیادی داشته باشد فقط کافی است در مذاکره با شما پیروز شود. 

ریسک رشد کودک در شرایط شرطی

وقتی کودکان در این شرایط رشد می کنند، اساسا ممکن است از بخشی از مهارتهای رشدی شان استفاده نکنند و تلاشی هم برای بهتر شدن نداشته باشند ، ضمن اینکه حتی بعضی اوقات هم بی انگیزه می شوند. 
بنابراین با فرزندتان در خصوص وظایفش قاطع (آرام، مهربان و در عین حال رسا و شیوا)، صحبت نمایید و به او یاد آور شوید که هرکسی در زندگی نقشها و وظایفی دارد که نسبت به انجام آنها مسئولیت دارد.
متاسفانه پاداش دادن برای وظایف روزانه، علاوه بر اختلال در رشد و نمو کودک؛ ممکن است فرزند شما را باجگیر کند که اصلا خوب نیست.

✔️ چنانچه در شیوه فرزندپروری خود ابهاماتی دارید، می توانید از مشاوره ویژه فرزند پروری در کوشا استفاده کنید. 

ما را به دیگران معرفی کنید!