کوشا در چه زمینه هایی به کودکان کمک می کند.

کاردرمانی کوشا برای داشتن کودکان و نوجوانانی پرنشاط و توانمند و مستقل، همراه و پشتيبان شما است.
كوشا به فرزند شما كمك ميكند تا بتواند:

 •  تمركز بيشتري داشته باشد.
 • به آنچه ميبيند و ميشنود به درستي دقت كند.
 • بهتر به خاطر بسپارد و حافظه اش تقويت شود.
 • بتواند برنامه ريزي و زمان بندي كند.
 • مهارتهاي حركتي را اصلاح و تقويت كند.
 • در حركات خود تعادل و هماهنگي بيشتري داشته باشد.
 • از حواس پنجگانه اش به درستي استفاده كند.
 • بتواند به محرکها پاسخ صحیح و به موقع ارائه کند.
 • هيجانات و احساسات خود را به درستي بروز دهد.
 • دستور پذير و قانونمند باشد.
 • با گروه همسالان روابط و تعاملات صحيح و مثبتی داشته باشد.
 • بتواند مستقل باشد و اعتماد به نفس کافی در موقعیتهای متفاوت را برای تعامل صحیح داشته باشد.
 • در موقعيت هاي متفاوت رفتار صحيح بروز دهد.
 • اعتماد به نفس را در او تقويت ميكند.
 • مشكلات اضطرابي و خشم و پرخاشگري كودك را مهار مي كند.
 • بتواند خواسته هايش را به درستي بيان كند.
 • مهارتهاي كلامي اش تقويت شود.
 • بتواند با استفاده از كلمات و كلامش ارتباط صحيح برقرار كند.

  ⭕️ همچنين كمك به كودكاني كه دچار اشكالات و اختلالاتي هستند كه مستلزم بهره گیری از مداخلات کاردرمانی است؛ اتیسم، بیش فعالی، اختلالات یادگیری، اختلالات رفتاری و ارتباطی، اختلالات اضطرابی و ….

   مهمترين هدف از مداخلات كوشا اين است كه كودك بتواند با تكيه بر مهارتها و توانمنديهايش مستقل، موفق و شاد باشد.

ما را به دیگران معرفی نمائید
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •