کیفیت مراحل رشد گفتار در کودکتان را بسنجید

اصولا مراحل رشد گفتار در کودکان متفاوت است اما نکته مهم این است که هرگونه توقف و يا تاخير در رشد كلامي فرزند شما مستلزم رسيدگي خواهد بود.
كودكي كه تاخير كلامي دارد ممكن است در يك يا چند مهارت رشدي ديگر هم اشكالاتي داشته باشد مثلا مهارتهاي شناختي او متناسب باسنش نباشد و يا ممكن است خوب گوش نكند ، خوب نبيند و يا تقليدي نداشته باشد و بسياري ديگر كه همه و همه ارزيابي جامع كاردرماني را براي چنين كودكاني ضروري مي نمايد.
در ادامه مراحل کیفی رشد گفتار را مطالعه و وضعیت فرزندتان را بسنجید.

تا 6 ماهگی
 • به طور مکرر بغبغو و غرغر می‌کند و صداهای خوشایند و لذت بخش تولید می‌کند.
 • از گریه‌های متفاوت برای بیان نیازهای مختلف استفاده می‌کند.
 • وقتی با او صحبت می کنید؛ لبخند می‌زند.
 • بین صدای افراد تمایز قائل می‌شود.
 • به گفتار دیگران گوش می‌دهد.
 • هنگام غان و غون از واجهای m/p/d/ استفاده می‌کند.
 • از صداهای گفتاری یا اشارات برای خواسته‌ها استفاده می‌کند.
 • نسبت به نه و تغییر تن صدا واکنش نشان می‌دهد.

7 تا 12 ماهگی
 • می چرخد و به دنبال صدا ها می گردد.
 • وقتی با او حرف می زنند نگاه می کند.
 • کلماتی را که مربوط به اشیاء آشناست تشخیص می دهد.
 • کم کم به در خواست ها پاسخ می دهد .
 • در قان و غون او زنجیره های کوتاه و بلند صداها شنیده می شود، مثل: دادا لا لا با با با با.
 • برای جلب توجه از صداهایی غیر از گریه و یا از گفتار استفاده می کند.
 • برای برقراری ارتباط از اشاره و حرکات بدنی استفاده می کند .
 • صداهای گفتاری مختلف را تقلید می کند.
 • در حدود سن یکسالگی ، یک یا دو کلمه دارد (ماما، بابا، دَدَ، بای بای)، هرچند که ممکن است کاملاً واضح نباشند.

تا 2 سالگی
 • اگر از او بخواهید، بعضی از اعضای بدنش را نشان می دهد؛ مانند دستت کو؟
 • دستورات ساده را اجرا می کند و سؤالات ساده را می فهمد؛ مانند توپو قِل بده، نی نی رو بوس کن، کفشت کجاست؟
 • به داستان های ساده و شعر و سرود گوش می دهد.
 • وقتی نام عکس های کتاب را بگویید، آنها را نشان می دهد.
 • هر ماه کلمات بیشتری می گوید.
 • بعضی از کلمات پرسشی را بکار می برد؛ مانند بابا کو؟ ، بریم دَ دَ ؟ ، این چیه؟
 • از ترکیب های دو کلمه ای استفاده می کند مانند؛ بابا من، لالا نه، مامان دَدَ .
 • حروف صدا دار در ابتدای بیشتر کلمات را معمولا درست تلفظ می کند.

تا سه سالگی
 • معنی کلمات متضاد را می فهمد ( تو- بیرون، بالا– پایین ، کوچک – بزرگ، برو– بایست).
 • دستورات دو قسمتی را انجام می دهد ( کتاب را بردار بذار روی میز).
 • مدت طولانی تری به قصه ها گوش می دهد و از شنیدن آنها لذت می برد.
 • تقریباً برای هر چیزی یک کلمه دارد.
 • در صحبت کردن و سؤال پرسیدن از جملات دو یا سه کلمه ای استفاده می کند.
 • صداهای ک، گ، ف، ت، د،ن را بکار می برد.
 • گفتار او بیشتر وقت ها برای شنونده های آشنا ، قابل فهم است.
 • اغلب وقتی شیئی را نام می برید، به دنبال آن می گردد و یا به آن توجه می کند.
 
تا چهار سالگی
 • وقتی از اتاق دیگری صدایش می زنید، می شنود.
 • صدای رادیو و تلویزیون را در سطحی که سایر افراد خانواده گوش می کنند، می شنود.
 • به سؤالات ساده ای که با “کی”، “چی”، “کجا”، و “چرا” شروع می شوند، پاسخ می دهد.
 • در مورد کارهای مهد کودک یا خانه با دوستانش صحبت می کند.
 • افرادی که عضو خانواده نیستند، معمولاً گفتار او را می فهمند.
 • از جملات زیادی که حاوی چهار کلمه یا بیشتر باشند، استفاده می کند.
 • اغلب راحت و بدون تکرار هجا یا کلمات صحبت می کند.

تا پنج سالگی
 • به داستان های کوتاه توجه می کند و به سؤالات ساده در مورد آنها پاسخ می دهد.
 • بیشتر چیزهایی را که در خانه یا مدرسه گفته می شود، شنیده و درک می کند.
 • از جملاتی استفاده می کند که شامل جزئیات زیادی است (سیبی که از همه بزرگتره مال منه).
 • داستان هایی تعریف می کند که به موضوع مربوط است.
 • به راحتی با کودکان و بزرگسالان ارتباط برقرار می کند.
 • بیشتر صداهای گفتاری را درست تلفظ می کند، بجز بعضی از صداها که هنوز ممکن است درست تولید نشوند، مثل: ل، س، ر،و، ل،چ ، ش.
 • کلمات هم قافیه می گوید.
 • نام بعضی از حروف و اعداد را می گوید.
 • از نظر دستور زبان مثل بقیه اعضای خانواده صحبت می کند.
ما را به دیگران معرفی کنید!