کاردرمانگران کوشا چه تخصص هایی دارند و چگونه کمک می کنند.

متخصصین در حوزه کودکان

در حیطه اشکالات کودکان شما می توانید از کمک روانپزشک، کاردرمانگر و روانشناس استفاده کنید. روشها و مداخلات درمانی در این سه گروه متفاوت است.
البته گاهی شاید لازم باشد که فرزند شما به صورت مکمل هم از درمانها استفاده کند. علی الخصوص در مواردی که کودک حتما می بایست مداخلات دارویی هم داشته باشد این مساله مصداق پیدا می کند. 
مهمترین نکته این است که در خلال مداخلات شاهد تغییر و بهتر شدن وضعیت فرزندتان باشید تا به مرحله تثبیت و تعمیم دهی برسد. 
یکی از مراجع مهم و تخصصی هم در رسیدگی و حل و فصل اشکالات کودکان کاردرمانگران هستند.  برای اینکه بیشتر با نحوه عملکرد کاردرمانگران و حیطه تخصصی آنها آشنا شوید توضیحات زیر را مطالعه کنید:

کاردرمانگران کوشا

▪️ زیر نظر سازمان نظام پزشکی فعالیت می کند.

▫️ با ارزیابی جامع فاکتورهای اصلی (جسمی، حسی – حرکتی، ذهنی و شناختی، رفتاری، ارتباطی و کلامی)، اشکالات فرد را ریشه یابی می کند.

▪️با تسلط بر علوم مختلف از جمله فیزیولوژی، آناتومی و روانشناسی یک برنامه جامع درمانی با توجه به اشکالات فرد (رفتاری و یا عملکردی) ارائه می کند.

▫️از یک سلسله فعالیت های هدفمند و تمرینات کاربردی مرحله ای جهت حل مشکلات عملکردی و رفتاری استفاده می کند.

▪️هدف اصلی درمان؛ آمادگی و توانمند سازی فرد برای داشتن یک زندگی شاد و موفق آن هم به طور مستقل، موثر و توانمند است.

▫️در تمامی مراحل درمان، فرد مشارکت کامل دارد ضمن اینکه برای توفیق و اثربخشی درمان، مشارکت خانواده امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

▪️ فعالیت کاردرمانگران یک فعالیت چند زمینه ای حسی، حرکتی، ادراکی، شناختی و … است و لذا با فعالیت مشاورین بسیار متفاوت می باشد.

▫️ اصولا در مداخلات کاردرمانی هیچگونه تجویز دارویی وجود ندارد مگر اینکه به تشخیص پزشک متخصص درمان دارویی هم می بایست به صورت مکمل باشد.

▪️برنامه جامع درمانی کاملا بر اساس ریشه اشکالات طراحی و اجرا می شود، به همین جهت برای هر فرد منحصر به فرد و با دیگری متفاوت است و درمان تا زمان تثبیت وضعیت فرد در حد مطلوب ادامه خواهد یافت.

▫️زمانی که فرد به سطح مطلوب و مورد انتظار برسد ؛ و همچنین رفتار و عملکرد او در محیط خارج از جلسات درمانی هم تصحیح شود (تعمیم دهی)، ترخیص خواهد شد.

اگر تمایل دارید فرزند شما در کاردرمانی کوشا ارزیابی و اشکالاتش حل و فصل شود با ما تماس بگیرید. 

ما را به دیگران معرفی کنید!