میخواهم فرزندم اعتماد به نفس داشته باشد

اعتماد به نفس در کودکان

چقدر این جمله برای شما آشناست: “ما که اعتماد به نفس نداشتیم خدا کنه این بچه حداقل مثل ما نشه…”.
اگر اعتماد به نفس از کودکی شکل بگیرد بهتر است یا در بزرگسالی با کلی کلاس خودشناسی و پرورش ذهن و … که شاید هم شکل نگیرد؟! بنابراین بهتر است بیشتر بدانیم.

اعتماد به نفس یعنی زندگی

اعتماد به نفس یک جنبه حیاتی از رشد جسمی و اجتماعی در کودکان است. زیرا بدون اعتماد به نفس این احتمال وجود دارد که کودکان مرتب در حال تقلا کردن و دست و پا زدن برای انجام فعالیت های جدید و یافتن دوستهای جدید و… باشند.
که این مساله بر نشاط و انگیزه آنها در سالهای اولیه زندگی تأثیر مخربی میگذارد. اعتماد به نفس پایین می تواند به دلایل بسیاری از جمله؛

  • عوامل ژنتیکی
  • محیطی
  • اجتماعی

آشکار شود. به عنوان مثال این احتمال وجود دارد که اگر کودکی در محیطی قرار دارد که اطرافیان او نیز از اعتماد به نفس پایینی برخوردارند او نیزاز همان قالب پیروی کند.
اما این بدان معنا نیست که بگوییم همه ی کودکان به این صورت هستند و اگر شما والدینی هستید که چالش اعتماد به نفس دارید، کودک شما هم حتما چنین خواهد شد. خبر خوش اینکه این مسئله قابل بهبود است.

اعتماد به نفس پایین یک علامت ثانویه در کودکان

اعتماد به نفس پایین معمولاً می تواند یک علامت ثانویه از مشکلات پیچیده تر باشد. مانند مهارت های حرکتی ضعیف یا مهارتهای شناختی ضعیف تر یا … در مقایسه با همسالان.  
به این صورت که آنها می توانند ببینند که بقیه ی کودکان به راحتی فعالیتی را که برایشان بسیار دشوار است، انجام  می دهند و کودک نتیجه میگیرد که : “نمی تواند این کار را انجام دهد”.
و اما پیامدهای اجتماعی اعتماد به نفس پایین می تواند بسیار مهم باشد زیرا منجر به احساس انزوا و تنها بودن کودک می شود. کودک ترجیح می دهد دوستان بیشتری داشته باشد یا از آنها تقاضای مشارکت در بازی ها را بکند؛ اما نمی داند چگونه؟

خبر خوب

کاردرمانگر میزان اعتماد به نفس و توانایی های کودک را ارزیابی می کند و کودک را درگیر فرایندی می کند که مهارتهای او را به چالش می کشد؛ اما در حدی که برایش رسیدن به اهداف قابل دستیابی باشد. بنابراین احساس موفقیت مداوم و تغییر توانایی ها در طول زمان مداخلات،  باعث بهبود اعتماد به نفس کودک می شود و او میفهمد که دیگر می تواند.

در کوشا به این کودکان کمک قابل ملاحظه ای می شود

در کاردرمانی کوشا اعتماد به نفس کودکان در خلال مداخلات بازی درمانی و موسیقی درمانی رشد قابل ملاحظه ای نشان داده است. می توانید در این زمینه از ما کمک بگیرید.

از این فعالیتها هم برای تقویت اعتماد به نفس کودکتان استفاده کنید. 

ما را به دیگران معرفی کنید!