اشکال در مهارتهای حرکتی درشت کودکان

  • حرکات درشت اصطلاحی است که برای توصیف توانایی تولید حرکات روان و دقیق مورد نیاز برای رقابت در ورزش ، جابجایی ایمن در محیط ، جهت یابی در مسیرهای جدید  و انجام فعالیت ها در زمین بازی مورد استفاده قرار می گیرد. مهارت حرکتی درشت یکی از مولفه های مهم در تکامل کودک است و به یک بخش حیاتی از فعالیت در بسیاری از مناطق مانند خانه ، مدرسه ، زمین بازی یا بازی در خارج از خانه با دوستان و ورزش تبدیل می شود.
    اصطلاح حرکات درشت اشاره به حرکاتی دارد که توسط کل بدن انجام می شود ، نه حرکات ریز و ظریف که فقط مربوط به حرکات پیچیده دست است.

اگر در کودک مهارت درشت، ضعیف باشد؛ این اشکالات را می بینید :

  • مشکل در دویدن، پریدن و ….
  • تعادل ضعیف
  • اشکال در پرتاب کردن یا گرفتن
  • مشکل در درک فضایی
  • اشکال در انجام یا تکمیل حرکات پیچیده
  • اشکال در انجام فعالیت های ایستاده و کامل کردن آن ها
  • اشکال در هماهنگی در حرکات

 

خبر خوب

یک کاردرمانگر ابتدا نحوه عملکرد کودک شما را در فعالیت ها ارزیابی می کند و مهارت های حرکتی آنها را تجزیه و تحلیل می کند. در طی این تجزیه و تحلیل کاردرمانگر از دانش خود برای فهمیدن اینکه کدام جز بیشترین اشکال را دارد و چه تاثیری در عملکرد حرکتی کودک گذاشته است استفاده میکند و برنامه ی درمانی طرح ریزی می شود تا بهترین نتیجه ممکن برای کودک حاصل شود.

ما را به دیگران معرفی نمائید