در جستجوی راهکار برای اشکالات کودکان

والدین عزیز آیا تا کنون برای حل و فصل اشکالات کودکتان در صفحات مجازی به دنبال راهکار بوده اید؟
و چقدر اجرای این راهکارها مشکل را حل کرده است؟

اولین قدم شناسایی علت و ریشه اشکالات است

وقتی اشکالی در کودک شما تکرار شونده و مداوم است قدم مهم نخست شناسایی ریشه اشکال است، نه اجرای راهکار. چون اگر راهکار متناسب با ریشه اشکالات نباشد، نه تنها تاثیری نخواهد داشت، بلکه ممکن است در مواردی منجر به تشدید نشانه ها و بروز اشکالات جدید هم در فرزندتان بشود.

ممکن است اصلا آنچه که شما فکر می کنید نباشد

  • فرزند شما ممکن است در مهارتهای حرکتی اشکالاتی داشته باشد، اما شما لجبازی او را میبینید و از راهکارهای لجبازی استفاده می کنید.
  • فرزند شما ممکن است اشکالات شناختی داشته باشد،  اما شما می بینید که او سخت ارتباط برقرار می کند و از راهکارهای ارتباطی رفتاری استفاده می کنید.
  • فرزند شما ممکن است رفتار نمایشی نشان دهد، شما میبینید که او اضطراب دارد و از راهکارهای مرتبط استفاده می کنید.
  • فرزند شما ممکن است اشکالات پردازشی داشته باشد،  اما شما می بینید که او خجالتی است و از راهکارهای ارتباطی استفاده می کنید.
  • فرزند شما اشکالات توجهی دارد و شما می بینید که او در انجام تکالیف و وظایفش بی انضباط است و از راهکارهای انضباطی استفاده می کنید.

و بسیاری از نمونه های دیگر که در مراجعه به کلینیک بارها دیده ایم و از والدین شنیده ایم.

برخورد صحیح با اشکالات کودکان

بنابراین اگر فرزند شما اشکالات تکرار شونده دارد، ابتدا با انجام یک ارزیابی جامع کاردرمانی، ریشه اشکالات را به درستی شناسایی کنید. زمانی که صرف اجرای راهکار نادرست می کنید، شاید زمان طلایی رسیدگی و حل و فصل اساسی و ریشه ای اشکالات در کودکتان باشد. اما به اشتباه این زمان را در ازدحام اطلاعاتی فضای مجازی،  از دست میدهید .
می توانید از ارزیابی دقیق کاردرمانی کوشا استفاده کنید. با ما تماس بگیرید. 

ما را به دیگران معرفی کنید!