در جستجوی راهکار برای اشکالات کودکان

والدین عزیز آیا تا کنون برای حل و فصل اشکالات کودکتان در صفحات مجازی به دنبال راهکار بوده اید؟

و چقدر اجرای این راهکارها مشکل را حل کرده است؟

وقتی اشکالی در کودک شما تکرار شونده و مداوم است قدم مهم نخست شناسایی ریشه اشکال است، نه اجرای راهکار چون اگر راهکار متناسب با ریشه اشکالات نباشد ، نه تنها تاثیری نخواهد داشت، بلکه ممکن است در مواردی منجر به تشدید نشانه ها و بروز اشکالات جدید هم در فرزندتان بشود.

  • فرزند شما ممکن است در مهارتهای حرکتی اشکالاتی داشته باشد، اما شما لجبازی او را میبینید و از راهکارهای لجبازی استفاده می کنید.
  • فرزند شما ممکن است اشکالات شناختی داشته باشد،  اما شما می بینید که او سخت ارتباط برقرار می کند و از راهکارهای ارتباطی رفتاری استفاده می کنید.
  • فرزند شما ممکن است رفتار نمایشی نشان دهد، شما میبینید که او اضطراب دارد و از راهکارهای مرتبط استفاده می کنید.
  • فرزند شما ممکن است اشکالات پردازشی داشته باشد،  اما شما می بینید که او خجالتی است و از راهکارهای ارتباطی استفاده می کنید.
  • فرزند شما اشکالات توجهی دارد و شما می بینید که او در انجام تکالیف و وظایفش بی انضباط است و از راهکارهای انضباطی استفاده می کنید.

و بسیاری از نمونه های دیگر که در مراجعه به کلینیک بارها دیده ایم و از والدین شنیده ایم.

بنابراین اگر فرزند شما اشکالات تکرار شونده دارد، ابتدا با انجام یک ارزیابی جامع کاردرمانی ، ریشه اشکالات را به درستی شناسایی کنید. زمانی که صرف اجرای راهکار نادرست می کنید، شاید زمان طلایی رسیدگی و حل و فصل اساسی و ریشه ای اشکالات در کودکتان باشد، اما به اشتباه این زمان را در ازدحام اطلاعاتی فضای مجازی،  از دست میدهید .

ما را به دیگران معرفی نمائید