شناخت و درک کودکتان را بسنجید!

شناخت و درک فرزندتان را بسنجید

13 تا 18 ماهگي

 • هنگام نگاه كردن به شما لبخند میزند
 • به طور مرتب سعي میكند تا از خودش صدايي دربياورد 
 • چيزهايي را كه برايش جذاب است به شما نشان میدهد يا به آنها اشاره میکند
 • نسبت به شنيدن اسم خودش واكنش نشان میدهد 
 • نسبت به صداهاي آشنا (صداي زنگ تلفن، صداي پدرش و…) واکنشی دارد كه نشانه شناختن اين صداها باشد 
 • هنگام ارتباط برقرار كردن با ديگران از حركات اعضاي بدن استفاده میکند(مثلا بای بای می کند) 
 • به نحوی خواسته اش را به شما میفهماند
 • حركات ديگران را تقليد میکند و تلاش میکند كه صداها يا آوازها را تقليد كند 
 • با اسباب بازيهاي متنوع (خانه سازي، كتاب، عروسك ماشين و…) بازي میکند و به استقبال بازی می رود

19 تا 24 ماهگي

 • هنگام بازي كردن با ديگران رابطه برقرار میکند (مثلا چيزي را به بقيه نشان میدهد یا اسباب بازی را به دیگری میدهد و منتظر پاسخ میماند) 
 • عكس افراد يا چيزهاي آشنا را تشخيص میدهد      
 • در بازيهايي كه لازم است نقشی داشته باشد (مثلا غذا دادن به عروسك، هل دادن توپ و …) شركت مي كند 

25  تا 30 ماهگي 

 • به داستانهاي مصور گوش میدهد 
 • تقلید کلامی خوبی دارد(نمیشود هر حرفی را جلویش زد) 
 • عكسها را نام می برد
 • صدای حیوانات را می تواند تقلید کند 
 • دستورهاي ساده را رعايت می کند 
 • به شما خوب گوش میکند 

30 تا 36 ماهگي

 • درباره تجربه هاي اخير خود سوال میپرسد 
 • حالت فيزيكي خود (مثلا گرسنگي يا درد) را بيان میکند 
 • دستوراتي را كه از دو يا سه بخش تشكيل شده باشند رعايت میکند 
 • در بازيهاي نمادين (مثلا استفاده از يك آجر خانه سازي به جاي ماشين) شركت میکند 
 • در تبادلهاي كلامي كوتاه شركت میكند    
 • از زبان صرفا براي برآورده كردن نيازهايش استفاده نمي كند و سعی می کند ارتباط کلامی برقرار کند و برای این کار مشتاق است  
 • می تواند براي حداقل 10 دقيقه توجهش را بر روي يك كار خاص متمركز كند 

36 تا 48 ماهگي

 • شمارش طوطی وار انجام میدهد و مفهوم عدد را تا ۳ میفهمد
 • درباره چیزها در گذشته و آینده صحبت می کند 
 • می تواند اشیاء را به چند گروه دسته بندی کند 
 • مهارتهای حافظه اش بیشتر می شود و خاطره میگوید مثلا دیدار با پدربزگ 
 • می تواند دلائل را بگوید و مشکلات را حل کند    
ما را به دیگران معرفی نمائید