شناخت و درک کودکتان را بسنجید!

شناخت و درک فرزندتان را بسنجید

13 تا 18 ماهگي
 • هنگام نگاه كردن به شما لبخند میزند
 • به طور مرتب سعي میكند تا از خودش صدايي دربياورد 
 • چيزهايي را كه برايش جذاب است به شما نشان میدهد يا به آنها اشاره میکند
 • نسبت به شنيدن اسم خودش واكنش نشان میدهد 
 • نسبت به صداهاي آشنا (صداي زنگ تلفن، صداي پدرش و…) واکنشی دارد كه نشانه شناختن اين صداها باشد 
 • هنگام ارتباط برقرار كردن با ديگران از حركات اعضاي بدن استفاده میکند(مثلا بای بای می کند) 
 • به نحوی خواسته اش را به شما میفهماند
 • حركات ديگران را تقليد میکند و تلاش میکند كه صداها يا آوازها را تقليد كند 
 • با اسباب بازيهاي متنوع (خانه سازي، كتاب، عروسك ماشين و…) بازي میکند و به استقبال بازی می رود

19
تا 24 ماهگي
 • هنگام بازي كردن با ديگران رابطه برقرار میکند (مثلا چيزي را به بقيه نشان میدهد یا اسباب بازی را به دیگری میدهد و منتظر پاسخ میماند) 
 • عكس افراد يا چيزهاي آشنا را تشخيص میدهد      
 • در بازيهايي كه لازم است نقشی داشته باشد (مثلا غذا دادن به عروسك، هل دادن توپ و …) شركت مي كند

25
 تا 30 ماهگي 
 • به داستانهاي مصور گوش میدهد 
 • تقلید کلامی خوبی دارد(نمیشود هر حرفی را جلویش زد) 
 • عكسها را نام می برد
 • صدای حیوانات را می تواند تقلید کند 
 • دستورهاي ساده را رعايت می کند 
 • به شما خوب گوش میکند

30
تا 36 ماهگي
 • درباره تجربه هاي اخير خود سوال میپرسد 
 • حالت فيزيكي خود (مثلا گرسنگي يا درد) را بيان میکند 
 • دستوراتي را كه از دو يا سه بخش تشكيل شده باشند رعايت میکند 
 • در بازيهاي نمادين (مثلا استفاده از يك آجر خانه سازي به جاي ماشين) شركت میکند 
 • در تبادلهاي كلامي كوتاه شركت میكند    
 • از زبان صرفا براي برآورده كردن نيازهايش استفاده نمي كند و سعی می کند ارتباط کلامی برقرار کند و برای این کار مشتاق است  
 • می تواند براي حداقل 10 دقيقه توجهش را بر روي يك كار خاص متمركز كند

36
تا 48 ماهگي
 • شمارش طوطی وار انجام میدهد و مفهوم عدد را تا ۳ میفهمد
 • درباره چیزها در گذشته و آینده صحبت می کند 
 • می تواند اشیاء را به چند گروه دسته بندی کند 
 • مهارتهای حافظه اش بیشتر می شود و خاطره میگوید مثلا دیدار با پدربزگ 
 • می تواند دلائل را بگوید و مشکلات را حل کند    
 
اگر نتایج خوشایند نبود حتما به مراکز کاردرمان کودکان مراجعه کنید. با انجام یک ارزیابی جامع، اشکالات فرزند شما مشخص می شود. با بهره گیری از مداخلات کاردرمانی ، اشکالات حل و فصل خواهد شد.
ما را به دیگران معرفی کنید!