موسیقی درمانی در اختلال طیف اوتیسم.

اتیسم

اوتیسم یک اختلال رشدی پیچیده است. که  به خصوص بر اجتماعی شدن و ارتباطات تأثیر میگذارد و باعث بروز رفتارهای تکراری و کلیشه ای می شود.
این اختلال همچنین اغلب با علایق محدودی همراه است که ممکن است منجر به بروز رفتار یا گاهی توانایی های خاصی شود.
اوتیسم نوعی اختلال طیفی است که افراد را به میزان متفاوتی درگیر میکند.

تاثیر موسیقی بر بهبود عملکرد و رفتار کودکان اتیسم

محققان به طور سیستماتیک توانایی پردازش موسیقی افراد مبتلا به اوتیسم را مورد مطالعه قرار داده اند. نتایج نشان داده است که گرچه مهارتهای کلامی آنها ضعیف است، اما این افراد ممکن است در پردازش موسیقی مشابه دیگران عمل کنند.
با توجه به تحقیقاتی که توسط رابرت اکوردینو پزشک محقق و موسیقی دان و همکارانش انجام شد، مشخص شد که موسیقی درمانی در درمان رفتارهای اجتماعی، ارتباطی و زبان کودکان اوتیسم تاثیر دارد.
همچنین شواتزبرگ موسیقی درمانگر، طی تحقیقاتی اظهار کرد که کودکان اوتیسم  در فرایند موسیقی درمانی از نظر ادراک، تعمیم رفتار و همچنین یادگیری اجتماعی ،پیشرفت قابل ملاحظه ای نشان میدند.

تقویت مهارتهای کلامی و درک کلامی

بسیاری از کودکان با اختلال اوتیسم کمبودهای زبانی دارند. حتی درصورتیکه مهارتهای زبان رسمی آنها مثل واژگان و دستور زبان هم سالم باشد، اما چگونگی استفاده موثر و فعال از زبان برای برقراری ارتباط اجتماعی متقابل، در این اختلال ناقص است.
موسیقی با دنیای متنوعی از الگوهای ریتمیک و ملودیک به عنوان یک روش نافذ ؛ با ایجاد ارتباطهای غیرکلامی موسیقایی میتواند به خوبی با کودکان اوتیستیک ارتباط برقرارکند و در بروز هیجانات مناسب، ارتباط های غیر کلامی و حتی ابراز کلامی به آن ها کمک نماید.

تقویت مهارتهای پردازش دیداری و شنیداری

این شیوه‌ی درمانی همچنین باعث تقویت مهارتهای دیداری و شنیداری در کودک شده  و سطح آگاهی و شناخت او را افزایش میدهد. امروزه موسیقی درمانی یکی از درمان های تایید شده در اکثر کشورها برای کمک به بسیاری از اختلالات از جمله اختلال طیف اوتیسم است.

موسیقی درمانی کوشا

ما در کاردرمانی کوشا با استفاده از جلسات موسیقی درمانی فعال، در پیشبرد و تقویت مهارتهای حسی حرکتی، شناختی، ادراکی، کلامی و ارتباطی کودکان طیف اوتیسم در کنار شما هستیم.

ما را به دیگران معرفی کنید!