کودکانی که میزنند!

کودکانی که میزنند باید حتما ارزیابی شوند.

وجود برخي نشانه ها در عملكردهاي اجرايي و رفتاري كودكان، مستلزم رسيدگي جدي است. البته اين بدين معنا نيست كه با ديدن هر نشانه اي مضطرب شويد.
زماني پيگيري و رسيدگي ضروري خواهد بود كه آن نشانه در رفتار و يا عملكرد فرزند شما تكرارشونده و مستمر باشد. بر فعاليتهاي روزمره اش تاثير منفي بگذارد. يكي از اين موارد هم”زدن” است. كه چنانچه در كودك مشاهده ميكنيد مي بايست حتما فرزندتان را ارزيابي و مساله را به صورت تخصصي پيگيري و حل و فصل نماييد.

چرا کودکان می زنند

كودكي كه ميزند، حال با دست باشد و يا با پا، محكم باشد يا آرام عملي غيرمعمول و غير متعارف انجام ميدهد.  با توجه به رده سني، مي تواند به علت يكي از موارد ذکر شده در ادامه باشد:

 • ناتواني در بيان صحيح مفاهيم
 •  مشكلات اضطرابي
 •  داشتن الگوي نامناسب رفتاري
 •  والدين پرخاشگر
 •  كمبود اعتماد به نفس
 •  عدم توانايي در كنترل موثر هيجانات و احساسات
 • ديدن صحنه هاي خشونت آميز در فيلمها و كارتونها
 •  انجام مستمر بازيهاي جنگي و خشن
 •  ناتواني در بيان صحيح درد و يا حالتهاي نامساعد فيزيكي
 •  اشکالات گفتاري
 •  شروع دوره پرخاشگری
 •  عدم توانایی در برقراری ارتباط با همسالان


افزایش سن تشدید نشانه ها را به دنبال خواهد داشت. 

بنابراین در مورد “زدن” نگویید “بچه است درست میشه”.
چون درست که نمیشود بلکه تداوم این حرکت، مشکلات دیگری را هم به همراه خواهد داشت.  
فرزندتان را به صورت جامع ارزیابی کنید و سپس از مداخلات کاردرمانی که به شما توصیه می شود، تا رفع کامل مشکل بهره ببرید. با ما تماس بگیرید.

ما را به دیگران معرفی کنید!