برای کودک بیش فعال دارودرمانی کافی نیست.

اگر فرزند شما تشخیص اختلال نقص توجه بیش فعالی دارد

والدین عزیز چنانچه فرزند شما تشخیص بیش فعالی دارد، ضروری است که برای بهبود سطح عملکرد او و افزایش توانمندیهایش در حوزه های ذکر شده در ادامه، از مداخلات منظم کاردرمانی در اشکال متفاوت آن، استفاده نماید.

این مهارتها می بایست اصلاح و تقویت شود:

 • بهبود فاکتورهای توجهی و حافظه
 • ارتقای مهارتهای حرکتی، خود تنظیمی، هماهنگی و تعادل
 • تقویت مهارتهای رفتاری و اجتماعی
 • رشد و پرورش مهارتهاي پردازشي و پردازش حسي


کودک بیش فعال
در خلال مداخلات کاردرمانی این توانایی را پیدا می کند كه به درستي خودش را مديريت و کنترل كند و از پس خودش بربيايد.
متاسفانه گاهی متخصصین فراموش می کنند و به تجویز دارو بسنده می کنند و در نتیجه با افزایش سن گرفتاریهای زیادی برای فرد و خانواده به وجود می آید.
درمان دارویی به تنهایی باعث رشد مهارتها  و اصلاح اشکالات و تغییرات عملکردی و رفتاری در کودک نمیشود و این مهم  نیازمند مداخلات کاردرمانی است.

نشانه های اصلی را با هم مرور کنیم

کودکی که این اختلال را دارد یا دچار نقص توجه است. یا تکانشگری و حرکات ناپخته (بیش فعالی) دارد. و یا اینکه از هر دو مورد رنج می کشد.

علائم اصلی بی توجهی عبارتند از: 

 • داشتن محدوده توجه کوتاه و حواس پرتی
 • انجام اشتباهات مکرر ناشی از بی دقتی
 • فراموشکاری یا از دست دادن و گم کردن اشیا
 • ناتوانی در انجام کارهای وقت گیر
 • قادر به گوش دادن یا انجام دستورالعمل ها نیست
 • تغییر مداوم فعالیت یا وظیفه
 • داشتن مشکل در سازماندهی وظایف

علائم اصلی بیش فعالی و تکانشگری عبارتند از:

 • ناتوانی در نشستن آرام، به ویژه در محیط آرام
 • عدم تمرکز بر وظایف
 • حرکت فیزیکی بیش از حد
 • صحبت بیش از حد
 • نمی توانند منتظر نوبت خود باشند
 • بدون فکر عمل کردن
 • قطع مکالمات
 • احساس خطر کم یا بدون خطر در فعالیتهای خطرناک

آیا این نشانه ها و اشکالات با خوردن دارو از بین می رود و کودک یاد میگیرد که چطور عمل کند؟ قطعا اینگونه نیست. ما بر اساس دانش کاردرمانی و تجربه 15 سال فعالیت در زمینه رفع اشکالات، توانمندسازی و بازتوانی عملکردهای اجرایی و رفتاری کودکان و نوجوانان با شما سخن می گوییم.

ما را به دیگران معرفی کنید!