کودک آنلاین باید بتواند

آیا فرزند شما این سه مهارت را در کلاسهای آنلاین دارد؟

دور شدن کودکان از فضای آموزشی مدارس و تغییر سیستم آموزشی به صورت آنلاین، قطعا اثربخشی آموزش را تحت تاثیر قرار میدهد.

کودکی که در کلاسهای آنلاین شرکت می کند برای اینکه بتواند بازدهی مناسبی داشته باشد حتما و ضرورتا می بایست این سه مهارت اصلی را داشته باشد.

1. یکجا نشینی و تحمل کاری

بتواند در زمان تعیین شده مطابق برنامه کلاس در جای خود بنشیند و سراغ فعالیتهای متفرقه نرود و نشستن و تحمل کلاس برایش دشوار نباشد و به بیان دیگر تاب بیاورد. 

2. قانون و نظم پذیری

نظم و قوانین جلسات آنلاین را مهم تلقی کند و حتی الامکان انضباط کلاس درس را رعایت نماید. یعنی متوجه باشد که در کلاس آنلاین هم مانند مدرسه می بایست قوانین را رعایت کند.

3. مشارکت فعال

بتواند در زمان مقرر خوب گوش کند، خوب ببیند، دقت و توجه لازم را داشته باشد، پاسخ و بازخورد مناسب را ارائه دهد و مشارکت مثبت داشته باشد.

این روزها میگذرد و کودکان به مدارس بازخواهند گشت. وضعیت کودک شما در این بازگشت چگونه خواهد شد؟

 

 اگر با وجود تلاش بسیار همچنان اشکالاتی مداوم و تکرارشونده در این سه فاکتور اصلی که لازمه یادگیری است، می بینید،  با یک ارزیابی جامع در کاردرمانی کوشا و بهره گیری کودکتان از مداخلات کاردرمانی، برای حل و فصل اشکالات، اقدام نمایید.

ما را به دیگران معرفی نمائید
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •