کودک آنلاین باید بتواند

آیا فرزند شما این سه مهارت را در کلاسهای آنلاین دارد؟

دور شدن کودکان از فضای آموزشی مدارس و تغییر سیستم آموزشی به صورت آنلاین، قطعا اثربخشی آموزش را تحت تاثیر قرار میدهد.

کودکی که در کلاسهای آنلاین شرکت می کند برای اینکه بتواند بازدهی مناسبی داشته باشد حتما و ضرورتا می بایست این سه مهارت اصلی را داشته باشد.

1. یکجا نشینی و تحمل کاری

بتواند در زمان تعیین شده مطابق برنامه کلاس در جای خود بنشیند و سراغ فعالیتهای متفرقه نرود و نشستن و تحمل کلاس برایش دشوار نباشد و به بیان دیگر تاب بیاورد. 

2. قانون و نظم پذیری

نظم و قوانین جلسات آنلاین را مهم تلقی کند و حتی الامکان انضباط کلاس درس را رعایت نماید. یعنی متوجه باشد که در کلاس آنلاین هم مانند مدرسه می بایست قوانین را رعایت کند.

3. مشارکت فعال

بتواند در زمان مقرر خوب گوش کند، خوب ببیند، دقت و توجه لازم را داشته باشد، پاسخ و بازخورد مناسب را ارائه دهد و مشارکت مثبت داشته باشد.

این روزها میگذرد و کودکان به مدارس بازخواهند گشت. وضعیت کودک شما در این بازگشت چگونه خواهد شد؟

 اگر با وجود تلاش بسیار همچنان اشکالاتی مداوم و تکرارشونده در این سه فاکتور اصلی که لازمه یادگیری است، می بینید،  با یک ارزیابی جامع در کاردرمانی و گفتاردرمانی کوشا و بهره گیری کودکتان از مداخلات کاردرمانی، برای حل و فصل اشکالات، اقدام نمایید.

البته آموزش آنلاین قطعا اثربخشی مدرسه را ندارد و موارد زیر را باید در نظر گرفت:

  • هدف آموزش شامل نظم ، نحوه رفتار است و همه اینها را نمی توان در بستر آنلاین آموزش داد.
  • در یادگیری سنتی ، هیچ امکانی برای تقلب در امتحانات وجود ندارد ، در حالی که شخص می تواند به راحتی در آنلاین تقلب کند.
  • کودک باید درباره دنیای بیرون اطلاعات داشته باشد و برای همین فرستادن او به مدرسه بسیار مهم است.
  • در کلاس های آنلاین ، بچه ها ممکن است با عوامل مختلفی حواسشان پرت شود.
  • مشکل آموزش آنلاین این است که نمی توان با معلم تعامل مداوم داشت.
ما را به دیگران معرفی کنید!