رشد اجتماعی کودک در پایان پنج سالگی چگونه می بایست باشد؟

انتظار می رود کودکان تا پایان پنج سالگی به لحاظ رشد اجتماعی و عاطفی به این شاخص ها برسند:

 • کنجکاوی و علاقه بیشتری به آدم های دیگر نشان می دهد.
 • می تواند به دوستان خود واژگان خواهشی مانند ببخشید، لطفا، متشکرم بگوید.
 • دوست دارد مورد تحسین و علاقه همسالانش قرار بگیرد. 
 • مرز بین واقعیت و خیال برای او آشکار شده است. 
 • در اکثر موارد به قوانین احترام می گذارد و آنها را می پذیرد.
 • می خواهد مستقل باشد.
 • حرف های بد و نادرست را تشخیص می دهد.
 • کلک زدن بلد است.
 • بازی های رقابتی انجام می دهد.
 • بازی خوب و عادلانه را تشخیص می دهد.
 • بازی هایی را ابداع می کند و برایشان قوانین خاصی وضع می کند.
 • سعی می کند مواظب کودکان کوچک تر از خودش باشد.
 • تفاوت ها و شباهت ها را تشخیص می دهد.

❌ ❌ والدین عزیز همواره ناظران دقیقی بر مراحل رشد کودک خود باشید ، چنانچه ارزیابی مثبتی از وضعیت فرزندتان ندارید حتما در مراکز کاردرمانی کودکان، فرزندتان را به طور جامع ارزیابی و از چگونگی وضعیت رشد مهارتهای او اطمینان حاصل نمایید.

✔️ در صورتیکه تمایل دارید فرزندتان در کاردرمانی کوشا ارزیابی و مشکلاتش حل و فصل شود، جهت تعیین وقت با شماره های زیر تماس بگیرید.

ما را به دیگران معرفی نمائید