رشد اجتماعی کودک در پایان چهار سالگی چگونه می بایست باشد؟

از اهمیت رشد اجتماعی کودک غافل نشوید

چنانچه رشد شاخص های اجتماعی در کودکان به درستی صورت پذیرد؛ کودک در فرایند اجتماعی شدن دچار اشکال نمی شود.
می تواند با همسالانش به درستی تعامل کند و با محیط هم ارتباط مثبت و موثری داشته باشد. اما اگر به دلایلی متفاوت از جمله محیط، وراثت، تغذیه و … شاخص های رشد اجتماعی کودک به درستی و به تناسب سن او رشد نکند، رفته رفته والدین شاهد بروز اشکالات رفتاری و ارتباطی در کودکشان خواهند بود.
بنابراین همواره ناظران دقیقی بر مراحل رشد کودکتان باشید.

رشد اجتماعی کودکان 3 تا 4 ساله اینگونه می بایست باشد :

 • در بازی ها نوبت را رعایت می کند.
 • با عروسک ها و حیوانات مصنوعی طوری رفتار می کند که گویی زنده هستند .
 • ارتباط کلامی او با به کار بردن کلمات واقعی و صحیح ، آغاز می شود.
 • از والدین و یا دوستانش تقلید کند.
 • علاقه و محبتش را نسبت به آشنایان و دوستانش نشان دهد.
 • مفهوم مال من و مال او را درک میکند.
 • احساسات گسترده ای مانند غم، خشم، شادی و کسل بودن را از خود نشان دهد.

رفتارهای خطرناک را بشناسید

رفتارهای ضداجتماعی مانع ارتباط موثر کودکان می شود. اینها چند نمونه است. سعی کنید فرزند شما در معرض یادگیری این رفتارهای اجتماعی مخرب نباشد:

 • خودخواهی
 • دروغگفتن
 • پرخاشگری
 • خودمحوری
 • گرفتن اموال دیگران
 • ریاست
 • مخرب بودن
 • تعصب

از این فعالیتها و بازی ها استفاده کنید.

نکته پایانی

 والدین عزیز همواره ناظران دقیقی بر مراحل رشد کودک خود باشید ، چنانچه ارزیابی مثبتی از وضعیت فرزندتان ندارید حتما در مراکز کاردرمانی کودکان، فرزندتان را به طور جامع ارزیابی و از چگونگی وضعیت رشد مهارتهای او اطمینان حاصل نمایید.

✔️ در صورتیکه تمایل دارید فرزندتان در کاردرمانی کوشا ارزیابی و مشکلاتش حل و فصل شود، جهت تعیین وقت با شماره های زیر تماس بگیرید.

ما را به دیگران معرفی کنید!