رشد اجتماعی کودک در پایان سه سالگی چگونه می بایست باشد؟

در سنین پیش از دبستان فرزند شما چیزهای زیادی در مورد خود و تعامل با اطرافیان خود کشف می کند. به محض رسیدن به سه سالگی ، فرزند شما بسیار کمتر از قبل خودخواه خواهد بود. آنها همچنین وابستگی کمتری به شما خواهند داشت. این نشانه این است که حس هویت آنها قوی تر و ایمن تر است.

رشد اجتماعی کودکان 2 تا 3 ساله اینگونه می بایست باشد .

▫️می تواند توجه دیگران را به خود جلب کند.
▫️از طریق کلامی (با گفتن سلام و خداحافظ به زبان خودش) با دیگران ارتباط می گیرد.
▫️با کسی که در حال حرف زدن است تماس چشمی برقرر می کند.
▫️رعایت نوبت برایش کم کم مفهوم پیدا میکند.
▫️به حرف ها و اتفاقات خنده دار می خندد و واکنش نشان می دهد.
▫️ با دیگران ارتباط اجتماعی برقرار می کند.

در بازیها و فعالیتهایتان با کودک سعی کنید رفته رفته این مهارتها را به او یاد بدهید.

کودکان برای ایجاد ارتباط با دیگران و ایجاد روابط، باید مجموعه ای از مهارت های اجتماعی را یاد بگیرند. در اینجا چند نمونه از مهارت های اجتماعی آورده شده است:

 1. مشارکت
 2. کمک به دیگران
 3. سازگاری
 4. بخشیدن
 5. اشتراک گذاری
 6. نوبت گرفتن
 7. مذاکره کردن
 8. ابراز همدردی
 9. رقابت
 10. تقلید
 11. محافظت کردن

از این فعالیتها هم می توانید استفاده کنید.

نکته قابل توجه

والدین عزیز همواره ناظران دقیقی بر مراحل رشد کودک خود باشید ، چنانچه ارزیابی مثبتی از وضعیت فرزندتان ندارید حتما در مراکز کاردرمانی کودکان، فرزندتان را به طور جامع ارزیابی و از چگونگی وضعیت رشد مهارتهای او اطمینان حاصل نمایید.

✔️ در صورتیکه تمایل دارید فرزندتان در کاردرمانی و گفتاردرمانی کوشا ارزیابی و مشکلاتش حل و فصل شود، جهت تعیین وقت با شماره های زیر تماس بگیرید.

ما را به دیگران معرفی کنید!