رشد اجتماعی کودک در پایان دو سالگی چگونه می بایست باشد؟

فعالیت های که انجام میدهد:
▪️در حضور سایر کودکان بازی می کند.
▪️نام خود را می گوید و نام کودکان دیگر را به کار می برد.
▪️به کودکان و بزرگترها با زبان خودش سلام می دهد.
▪️احساس استقلال می کند.
▪️در بسیاری از مواقع پاسخ نه میدهد و دوست دارد همه کارهایش را خودش انجام دهد.

چگونه به او کمک کنیم:
▪️الگوی رفتار مناسب اجتماعی را به او بیاموزید.
▪️به او سلام کنید.
▪️موقع خداحافظی دست تکان بدهید.
▪️او را بین سایر بچه ها ببرید و شرایط ارتباط و تعامل با دیگر بچه ها را برای او فراهم کنید.
▪️احترام به مالکیت اشخاص را شروع کنید.
▪️همواره از تلاش های او پشتیبانی کنید.
▪️او در این سن به خود بیشتر از بقیه توجه دارد بنابراین با روش های مناسب او را با دیگر بچه ها ارتباط دهید.

❌ ❌ والدین عزیز همواره ناظران دقیقی بر مراحل رشد کودک خود باشید ، چنانچه ارزیابی مثبتی از وضعیت فرزندتان ندارید حتما در مراکز کاردرمانی کودکان، فرزندتان را به طور جامع ارزیابی و از چگونگی وضعیت رشد مهارتهای او اطمینان حاصل نمایید.

ما را به دیگران معرفی نمائید
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •