رشد اجتماعی کودک در پایان دو سالگی چگونه می بایست باشد؟

رشد اجتماعی 

منظور از رشد اجتماعی فرایندی است که طی آن کودک یاد می گیرد که چگونه با دیگران در ارتباط باشد. همانطور که کودک فردیت خود را در محیط خود توسعه داده و درک می کند.
آنها همچنین مهارت هایی برای برقراری ارتباط با افراد دیگر و پردازش اقدامات آنها کسب می کنند. توسعه اجتماعی اغلب به نحوه ایجاد دوستی و روابط دیگر توسط کودک و همچنین نحوه برخورد کودک با درگیری با همسالان اشاره دارد.

فعالیت های که انجام میدهد:

 • در حضور سایر کودکان بازی می کند.
 • نام خود را می گوید و نام کودکان دیگر را به کار می برد.
 • به کودکان و بزرگترها با زبان خودش سلام می دهد.
 • احساس استقلال می کند.
 • در بسیاری از مواقع پاسخ نه میدهد و دوست دارد همه کارهایش را خودش انجام دهد.

چگونه به او کمک کنیم:

 • الگوی رفتار مناسب اجتماعی را به او بیاموزید.
 • به او سلام کنید.
 • موقع خداحافظی دست تکان بدهید.
 • او را بین سایر بچه ها ببرید و شرایط ارتباط و تعامل با دیگر بچه ها را برای او فراهم کنید.
 • احترام به مالکیت اشخاص را شروع کنید.
 • همواره از تلاش های او پشتیبانی کنید.
 • او در این سن به خود بیشتر از بقیه توجه دارد بنابراین با روش های مناسب او را با دیگر بچه ها ارتباط دهید.

❌ ❌ والدین همواره ناظران دقیقی بر مراحل رشد کودک خود باشید. چنانچه ارزیابی مثبتی از وضعیت فرزندتان ندارید حتما در کوشا ، فرزندتان را به طور جامع ارزیابی و از چگونگی وضعیت رشد مهارتهای او اطمینان حاصل نمایید.

ما را به دیگران معرفی کنید!