رشد اجتماعی کودک در پایان یک سالگی چگونه می بایست باشد؟

یکی از ابعاد اساسی رشد و نمو کودکان، رشد اجتماعی است. چنانچه فرایند رشد شاخصهای اجتماعی در کودک به درستی صورت پذیرد ، او می تواند تعامل مثبتی با محیط داشته باشد و رفتارهای اجتماعی صحیح را در موقعیتهای مختلف نشان دهد.
والدین می بایست به رشد اجتماعی کودک خود هم توجه ویژه ای داشته باشند چرا که اهمیت آن کمتر از رشد حرکتی، ذهنی و کلامی نیست. 
در برخی موارد نرسیدن کودکان به شاخص های رشد اجتماعی می تواند حتی نشان دهنده وجود یک اختلال جدی باشد. در پایان هر دوره سنی انتظار می رود کودکان به بخشی از مهارتهای رشد اجتماعی خود برسند. در اینجا سعی داریم شما را با این شاخصها آشنا کنیم تا بتوانید وضعیت مهارتهای اجتماعی را در فرزندتان محک بزنید. 

انتظار می رود در پایان یک سالگی کودکان مهارتهای اجتماعی زیر را کسب کنند.

فعالیت هایی که انجام می دهد:

  • والدین خود را از غریبه ها تشخیص می دهد.
  • اشیاء را به دیگران می دهد و می گیرد.
  • با دیگران ارتباط برقرار می کند.
  • خود را به عنوان فردی مستقل از مادر در می یابد.
  • با والدین یا دیگران بازی های ساده ای را شروع می کند.
  • معنی نه را می فهمد.


چگونه به او کمک کنیم:

  • او را به نام صدا کنید و خود را معرفی کنید.
  • او را جلوی آیینه ببرید تا با خودش آشنا شود.
  • محبت او را به دیگران مثل برادر، خواهر، حیوان دست آموز یا اسباب بازی ها تحسین کنید.

نکته مهم 

والدین عزیز همواره ناظران دقیقی بر مراحل رشد کودک خود باشید، چنانچه ارزیابی مثبتی از وضعیت فرزندتان ندارید حتما در مراکز کاردرمانی کودکان، فرزندتان را به طور جامع ارزیابی و از چگونگی وضعیت رشد مهارتهای او اطمینان حاصل نمایید. می توانید از ارزیابی جامع و دقیق کوشا استفاده کنید. با ما تماس بگیرید. 

ما را به دیگران معرفی کنید!