شیوه فرزندپروری شما بر رشد کودکتان تاثیر میگذارد.

 یکی از عوامل موثر در رشد و نمو کودکان “محیط” است؛ یعنی هر آنچه کودک از محیط پیرامون خود دریافت می کند که شامل داده های شناختی، عاطفی، رفتاری، کلامی و … می شود. به همین علت شیوه فرزند پروری والدین می تواند یکی از اصلی ترین عوامل محیطی موثر بر فرایند رشد و نمو کودکان باشد.
اما متاسفانه در شیوه های مدرن فرزندپروری به سبک ایرانی گاهی دیده می شود که والدین با کودک خود تعاملی اینچنینی دارند:
▪️برایش همه چیز به صورت افراطی میخرند.
▪️به تمامی خواسته هایش بدون محدودیت پاسخ میدهند.
▪️با روش های عجیب و غریب تربیتی به او آزادی افراطی میدهند.
▪️مرز قوانین و الزامات و دستورالعمل ها را برای او در مینوردند.
▪️ساختار خانواده را بازتعریف و او را پادشاه اقلیم خانواده می کنند.
▪️چشم و گوش و دست و پای کودکشان می شوند.
▪️در ارتباطات اجتماعی و تعاملات هم زبان گویای فرزندشان هستند.

❌ متاسفانه مسیر بسیار بسیار اشتباهی است؛ علاوه بر اشکالات رفتاری بسیار که در وهله اول تحملش برای خود شما سخت می شود؛ کودک رفاه زده، تنبل، خسته و بی انگیزه می شود ، دیگر اشتیاق هیچ چیز و هیچ فعالیتی را نخواهد داشت و بدتر اینکه شما همواره و همیشه باید مانند یک موتور محرک در کنارش باشید تا حرکت کند و پیش برود. در چنین وضعیتی کودک قاعدتا از تمامی ظرفیتهایش استفاده نمی کند و احتمال بروز اشکالات رشدی از جمله تاخیر در رشد عاطفی-اجتماعی، کلامی، شناختی و … بسیار وجود خواهد داشت.

✅ بنابراین در شیوه فرزند پروری خود بسیار دقت کنید چون مستقیما بر شاخص های رشدی فرزند شما تاثیر خواهد گذاشت.
✅ شیوه فرزند پروری شما اساسا باید به گونه ای باشد که کودکتان ضمن رعایت قوانین و انضباط و اصول رفتاری، به سمت استقلال و توانمندی در انجام امور روزمره خود پیش برود و از پس خودش بربیاید.

ما را به دیگران معرفی نمائید
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •