آیا دیر به حرف افتادن کودکان اشکال دارد؟

شايد شما هم از اطرافيان بشنويد كه “صبر كن به حرف مي افته” و بله شايد كودك شما در ٣ يا ٤ سالگي شروع به صحبت كردن نمايد اما اشكال كجاست:

  • زبان مهمترين وسيله ارتباطي كودكان است بنابراين اولين اتفاق ناخوشايند اين است كه كودك شما اشكالات ارتباطي پيدا ميكند؛ پرخاشگر مي شود، جيغ ميزند، پرت ميكند و يا حتي ميزند و … چون نياز دارد كه ارتباط بگيرد و حالات مساعد و نامساعدش را براي محيط توصيف كند.
  • زماني كه كودك در سن رشد نتواند به اطلاعات شناختي محيط پاسخ مناسبي ارائه دهد، براي يادگيري هم بي انگيزه ميشود چون نميتواند مشاركت مثبتي داشته باشد در نتيجه شناختش هم به درستي رشد نميكند.
  • و قطعا زماني كه نتواند ارتباط كلامي برقرار كند در پردازش هم دچار مشكل مي شود يعني به درستي بتواند پاسخ مناسب و به موقع را به محركهاي محيطي ارائه دهد.

    اينها چند اشكال اساسي است كه با تاخير كلامي همراه مي شود، بله كودك به مدرسه مي رود و شما ممكن است آثار اين تاخير را در بروز اشكالات ارتباطي، رفتاري و حتي يادگيري او و … مشاهده كنيد.

    ❌ بنابراين حتما تاخير كلامي كودكان را جدي بگيريد و از طريق يك ارزيابي جامع كاردرماني و گفتاردرماني، با شناسايي علل و ريشه اشكالات به رفع به موقع مشكلات فرزندتان كمك كنيد.

ما را به دیگران معرفی نمائید