چرا فرزندم برای انجام تکالیف و خواندن درس بسیار مقاومت می کند!

اگر فرزند شما پس از اجرای راهکار اصلی آموزشی و برنامه ریزی که می بایست با مشارکت او انجام دهید (این مطلب را حتما بخوانید) ، همچنان در انجام تکالیف و خواندن درس مقاومت میکرد ؛

لطفا لحظه ای تامل کنید… کودک شما هرچند که بسیار هم باهوش باشد، اما به طور قطع در یک یا چند مورد از نکات مشروح زیر اشکال دارد و برای همین هم از درس فراری شده است…

 • ممکن است در عملکردهای اجرایی مشکل داشته باشد:
  • نمیتواند متمرکز شود
  • حواسش به راحتی پرت می شود
  • زود فراموش می کند و به راحتی به یاد نمی آورد
  • زود خسته می شود
  • به آنچه می بیند و یا می شنود به درستی دقت نمیکند
  • و …
 • و یا ممکن است که دچار اشکالات رفتاری و ارتباطی باشد:
  • دچار اضطراب می شود، نگران و بیقرار است
  • قوانین برای او معنی ندارد و آنها را رعایت نمی کند
  • نشستن سر کلاس برایش سخت است
  • نمی تواند برنامه ریزی کند
  • دچار بی انگیزگی مفرط است
  • با همسالان خود در مدرسه ارتباط مناسبی ندارد
  • و …

----- بنابراین به کودک خود برچسب تنبلی نزنید و حتما با مراجعه به کاردرمانگران (مراکز کاردرمانی کودکان) و انجام  ارزیابی صحیح و جامع فرزندتان، ریشه اشکالات را شناسایی و جهت رفع به موقع آنها از مداخلات کاردرمانی که به شما توصیه میشود برای فرزندتان استفاده نمایید. 

----- فرزندان ما حق دارند که دوران پرنشاطی را در مدرسه داشته باشند، نه پر از گرفتاری و استرس و ناراحتی و این مهم می بایست اولویت اصلی شما والدین باشد که به رنج فرزندتان از راه و روش صحیح و تخصصی ، پایان دهید. 

ما را به دیگران معرفی کنید!