ارزیابی جامع کاردرمانی، ضرورتی برای ورود به مدرسه

والدین عزیز؛ ارزیابی “جامع کاردرمانی” کودکان قبل از ورود به دبستان یک ضرورت است. 

کودکانی که 

 • ظاهري طبیعی دارند .
 • رشد جسمی و قد و وزنشان حاکی از بهنجار بودن آنان است.
 • هوششان در سطح نرمال و یا حتی بیش از آن است.
 • به خوبی صحبت می کنند.
 • مانند سایر کودکان بازي می کنند.
 • مثل همسالان خود با سایرین ارتباط برقرار می کنند.
 • در خانه نیز مهارت هاي خودمراقبتی لازم را دارند.
 • کارهایی را که والدین به آنان واگذار می کنند به خوبی انجام می دهند. 

اما وقتی به مدرسه می روند و می خواهند خواندن و نوشتن و حساب یاد بگیرند دچار مشکلات جدي می شوند و در برخی موارد با بالا رفتن مقطع تحصیلی اشکالات عیان می شود و گرفتاریهای شما و فرزندتان تازه شروع خواهد شد. 

بنابراین بیایید قبل از ورود به مدرسه با ارزیابی جامع و کامل توسط کاردرمانگران، اشکالات کوچک را شناسایی و از تبدیل آنها به کابوسهای بزرگ فرزندتان جلوگیری نمایید.

ما را به دیگران معرفی نمائید
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •