قصه گویی برای سن 1 تا 2 سال

از یک سالگی می توانید با کلمه هایی که کودک می شناسد، جملات ساده ای بسازید و یک قصه ساده بگویید، مثلا  با کلمه هایی  مثل آب، مامان، بابا، جوجه، غذا، خواب و … قصه بگویید.

یه جوجه کوچولو بود که می خواست غذا بخوره. پیش مامانش رفت و مامان بهش غذا داد.  بعد رفت پیش بابا و بابا هم بهش غذا داد. جوجه غذاشو خورد تا سیر شد. شب که شد، جوجه کوچولو پیش مامانش رفت تا بخوابه.

مهارت های کلامی کودک تا دو سالگی رشد می کند و می تواند کلمه ها و جمله های جدیدی به زبان بیاورد.  پس با توجه به رشد کلامی کودک می توانید ازکلمه های مختلفی استفاده کنید. ازماجراهای آشنا مثل:حمام رفتن، غذا خوردن، خوابیدن، توالت کردن، گردش و عوض کردن لباس و …می توان قصه های قشنگی ساخت وکارهای روزانه کودک را به یک قصه شنیدنی تبدیل کرد.

 در قصه گویی برای کودکانی که مهارت های گفتاری آن ها به اندازه یک کودک یک تا دو ساله است به نکات زیر توجه کنید: 

 • قصه ها باید کوتاه باشند.
 • از کلمه هایی که برای کودک آشنا هستند، استفاده شود.
 • بهترین موضوع برای قصه گویی ماجراهایی است که هر روز کودک میبیند.  
 • هر قصه را بارها تکرار کنید.
 • قصه ها را با بازی همراه کنید.
 • مثل ها و ترانه های محلی را برای کودک بخوانید.
ما را به دیگران معرفی نمائید
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •