کودک باید گاهی "نه" بشنود

به همه درخواست های کودک پاسخ مثبت ندهید

دنياي اسباب‌بازي و کارتون‌ها و شخصيت‌هاي کارتوني که به شکل انواع و اقسام عروسک‌ها امروزه در بيشتر اسباب‌بازي‌ فروشي‌ها موجود است.
براي ما بزرگ‌تر‌ها دنياي رنگارنگ و جالبي است چه برسد به کودکان که کافي است يکي از عروسک‌هاي شخصيت‌هاي کارتوني را ببينند. داشتن اين عروسک يا کارتون يا اسباب‌بازي براي کودکان بسيار هيجان انگيز است و دوست دارند هر آنچه در يک مغازه مي‌بينند را يک جا داشته باشند.
اما آيا واقعا پاسخ دادن به همه خواسته‌هاي کودک مي‌تواند صحيح باشد؟
والدين چگونه بايد در مقابل خواسته‌هاي بجا و نابجاي کودک براي خريد کردن پاسخ دهند؟ آيا بايد هرآنچه او مي‌خواهد را برايش تهيه کنند؟ 

همه چیز دارم ولی انگیزه ندارم

اگر بخواهيم با پيشرفت جامعه و تحولي که در ساخت اين وسايل ايجاد مي‌شود به روز باشيم، بايد والديني باشيم که تقريبا هر روز اسباب‌بازي جديدي را براي فرزندمان تهيه کنيم. اما در روش‌هاي نوين تربيت سازنده، پاسخ به تمام درخواست‌هاي کودکان شيوه صحيح و مناسبي نيست.
کودکاني که همه خواسته‌هاي آنها از جمله خريد انواع اسباب‌بازي و فيلم‌ها و کارتون‌هاي دلخواهشان مورد قبول و پذيرش اطرافيان قرار مي‌گيرد، کودکاني پرتوقع بار مي‌آيند. انتظارات زيادتر از حد از اطرافيان خود دارند و از همان کودکی پايه‌هاي توقع و زياده خواهي در آنها شکل مي‌گيرد.
بنابراين بهتر است همان‌طور که مهارت «نه گفتن» را به آنها ياد مي‌دهيم، مهارت «نه شنيدن» را هم به آنها ياد دهيم.

شما باید به کودکتان یاد دهید نه فرد دیگری

وظيفه اصلي آموزش اين مهارت‌ها بر عهده والدين است و نه فرد ديگري. قوانین و مقررات خانه هرکس متفاوت است.
خانواده بايد براي خريد‌کردن محدوديت ايجاد کند و قوانيني داشته باشد. اجراي اين قوانين را براي همه اعضا الزامي کند. مثلا در مورد فيلم‌هاي خشن، خانواده مي‌تواند اين قانون را بگذارد که «ما فيلم‌هاي خشن را در خانه نمي‌آوريم». از ابتدا جواب والدين نه باشد و هيچ استثنايي هم قائل نشوند.
اين به عنوان يک قانون هميشه بايد از سوي والدين و کودکان اجرا شود و به درخواست کودک مبني بر ديدن اين فيلم‌ها جواب منفي داده شود.
اعضاي خانواده به خصوص کودک بعد از مدتي مي‌پذيرد که اين قانون هميشه در خانه آنها رعايت مي‌شود و خريد اين فيلم‌ها هم ممنوع است. 
در مورد ساير فيلم‌ها و عروسک‌ها و بازي‌هاي رايانه‌اي هم خانواده بايد محدوديت ايجاد کند و خريد محدود اين وسايل را هم، به رفتار فرزند خود منوط كند.

خرید و پاداش بی قید و شرط ممنوع

خريد و پاداش دادن بي‌قيد و شرط آثار مخربي در تربيت فرزند دارد. اگر براي کودک چيزي خريداري مي‌شود، بايد مناسبت‌ داشته باشد. در صورتي که رفتار کودک مطلوب بود با توجه به قيمت وسايل پاداش بايد روزانه، هفتگي و ماهانه باشد.
کودک بايد بداند که اين خريد و پاداش در ازاي رفتار خوب يا کار خوب يا اصلاح رفتار بد او است. نکته مهم اين است که بايد در خريد کردن محدوديت وجود داشته باشد.
کودکان بايد ارزش زحمات والدين را درک کنند همچنين براي بودجه‌ خانواده و پول ارزش قائل شده و اين موضوع بايد از کودکي به آنها آموخته شود.

اطرافیان را چه کنیم؟

 در مورد اطرافيان نزديک مخصوصا پدربزرگ و مادربزرگ چطور؟
آنها مي‌توانند بي‌قيد و شرط براي کودک اسباب‌بازي تهيه كنند؟
اين مساله در فرهنگ ما وجود دارد که پدربزرگ و مادربزرگ به خاطر دوست‌داشتن زياد نوه‌شان اين قوانين را رعايت نمي‌‌كنند و محبت خود را با خريد انواع اسباب‌بازي به کودک نشان مي‌دهند.
اگر اين مساله «گاهي» باشد، مشکلي ندارد و اساسا براي ايجاد محبت و دوستي و برقراري روابط عاطفي خوب است.
همچنين بهتر است در زمينه خريد اين اسباب‌بازي‌ها به اقوام گوشزد کرد که از طيف مورد قبول خانواده باشد.
اما اگر خريدکردن اين وسايل دايما تکرار شود، نيازمند صحبت جدي والدين با بستگان است. آنها بهتر است از اقوام بخواهند که تهيه اين وسايل و اسباب‌بازي‌ها را به عهده والدين بگذارند و حق اظهار نظر کودک را هم در نظر بگيرند.
گاهي بچه‌ها با ترفند‌هاي مختلف از جمله احساساتي‌کردن والدين با برخي جملات و چاپلوسي از آنها مي‌خواهند که برايشان خريد کنند.
در اين زمينه چه نظري داريد؟ معمولا بچه‌ها به منظور فريب‌دادن والدين براي رسيدن به خواسته‌هاي خود از جملاتي نظير «دوستت ندارم، مادر بدي هستي، به من توجه نداري، برادر يا خواهرم را بيشتر از من دوست داري» زياد استفاده مي‌کنند. 
والدين جدي در عين حال که رابطه عاطفي خوبي با فرزند خود برقرار مي‌کنند، معمولا به اين صحبت‌هاي کودک توجهي نمي‌کنند، چون مي‌دانند که اين صحبت‌هاي سطحي براي رسيدن به خواسته و هدف آنهاست.
در تصميم آنها تغييري ايجاد نمي‌شود و فريب فرزندان را براي رسيدن به درخواست نمي‌خورند.

اگر در کنترل این مساله واقعا دچار مشکل شده اید.

برای رسیدن به نتیجه مطلوب بهتر است این اشکالات رفتاری کودک را با استفاده از مداخلات بازی درمانی حل و فصل کنید، تا رفتار صحیح در فرزند شما تثبیت و نهادینه شود. 

ما را به دیگران معرفی کنید!